Home
Bilete av 4 forskarar frå UiB og Uni Research mellom røyr der algane blir produserte.