Home
H. M. Dronning Sonja og rektor Dag Rune Olsen.