Home
– Eg skal studere samfunnsøkonomi fordi eg synes det er spesielt viktig akkurat no. Korona-pandemien har gjort det ekstra interessant å sjå korleis samfunnet fungerer og kva ein kan gjere betre neste gong ei krise rammar. Eg har lyst til å lære korleis st