Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

The Energy Launch Conference "Energiomstilling NÅ!"

In developing the low CO2 emission society, the world needs knowledge. Our region has the knowledge end expertise to make this happen. UiB, HVL, NHH and NORCE have created the knowledge cluster "Energiomstilling VEST" that will be launched 21st November 2019.

Kunnskapsklyngen vest

UiB, HVL, NHH og NORCE ønsker velkommen til lansering av kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST.  

Main content

The conference will be hosted in Norwegian.

UiB, HVL, NHH og NORCE ønsker velkommen til lansering av kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST.  

Målet er bedre samspill og samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor på Vestlandet.

Program

Kl. 08:00 til 08:25: Frokostservering

Kl. 08:25: Introduksjonsfilm


Kl. 08:30 Velkommen ved

 • Gunn Mangerud, Dekan, Energiomstilling, UiB
 • Geir Anton Johansen, Dekan, Fakultet for ingeniør og naturvitenskap, HVL
 • Aina M. Berg, Konserndirektør for energi, NORCE 
 • Leif K. Sandal, Leder for Energi, naturressurser og miljøsenteret (ENE), NHH 
 • Natalia Golis (MDG), Fylkesvaraordførar Vestland

Kl. 08:45 Hvordan få til mer her på Vestlandet?

 • Innleder: Geir Inge Lunde, Partner, PwC Norway: Utfordringene og mulige løsninger

Kl. 09:05 Panel
Moderator: Nina Broch Mathisen, Direktør, Innovasjon Norge

 • Aina Berg, Konserndirektør for energi, NORCE
 • Linda Nøstbakken, Professor, NHH
 • Jannicke Hilland, Konsernsjef, BKK
 • Hege Økland, CEO, NCE MCT
 • Baste Tveito, Daglig leder, Nordhordland Næringslag

Kåring av beste tegning fra tegnekonkurranse blant 5.-klassinger i regionen

Kl. 09:35 Samfunnsmessig effekt av energiomstillingen (3x10 min.)

•    Sølve Dag Sondbø, Klima- og naturressurssjef, Hordaland fylkeskommune
      «Krav til null-utslipp i anbudsrunder i transportsektoren»
•    Håvard Haarstad, Senterleder, CET senteret
      «Hvem er omstillingen for?» 
•    Professor Gunnar S. Eskeland, NHH 
      «The only planet with chocolate»  
 
Kl. 10:05 Pause

Kl. 10:20 Fornybar energi – hva vet vi?

To unge forskere fra hver av de fire institusjonene

•    Fanny Maria Ekblom Johansson, stipendiat, Univ. i Bergen
      «Hva kan skje med norsk vannmagasin hvis breene våre smelter ned?»
•    Hans-Kristian Ringkjøb, stipendiat, Univ. i Bergen
     «Rolla til havvind i eit fornybart europeisk kraftsystem»
•    Filippo Bianchi, forsker, NORCE Teknologi
      «Maskinlæring innenfor forskning på solenergi» (Holdes på engelsk
•    Trine Mykkeltvedt, forsker, NORCE Energi
      «CCS: når fornybar energi ikkje er nok»
•     Svein Gunnar Sjøtun, stipendiat, HVL
      «Grønt skifte i maritim næring på Vestlandet»
•    Yewen Gu, associate professor, NHH
      "Regulate me, if you can; Hunting Shipping’s responses to environmental policies"
•    TBA, NHH 
      «Sustainble finance/innovative forretningsmodeller» 
•    Velaug Myrseth Oltedal, associate professor, HVL,   
      «Hydrogenets rolle i et nullutslippssamfunn» 

Kl. 10:50 Hvordan ta kunnskap i bruk på en bedre måte?
Innleder: Stig Erik Jakobsen, professor, Mohnsenteret, HVL

Kl. 11.05 Panelsamtale

Moderator: Anders Haugland, direktør, VIS

 • Rektor Dag Rune Olsen, UiB
 • Rektor Berit Rokne, HVL
 • Gisle Nondal, CEO and R&D Manager, GCE Ocean Technology
 • Inger M. Graves, Ocean & Coastal Product Management Lead, Aanderaa/Xylem
 • Linda Litlekalsøy Aase, Konserndirektør, Aker Solutions
 • Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør, Forskningsrådet

Kl. 11:30 Utdeling av pris til best studentprosjekt FORNYBAR (fra konkurransen)

Avslutning med enkel minglelunsj