Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

DEBATTMØTE OM STUDIEADMINISTRASJONEN 7.oktober

Hvilken rolle har studieadministrasjonen i dag, og hva bør den være? Hvordan kan studieadministrasjonen (SA) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen best understøtte studentenes suksess og det vitenskapelig personalets tid til forskning? Med andre ord; hva bør være SA sine viktigste oppgaver slik at den bidrar optimalt til at Universitetet i Bergen skal nå sine mål innen forskning, undervisning og formidling?

Main content

Les mer om  møtet her :

http://uhu.uib.no/fagseminar/