Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Mutasjoner i dopaminsyntesen kan gi nevrologisk sykdom

Agnete Fossbakk disputerer fredag 7. oktober 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Human tyrosine hydroxylase: Oxygen dependence and role in Dopa responsive dystonia”.

Main content

Dopamin er et signalstoff i hjernen og dopaminmangel kan gi nevrologiske sykdommer, som Parkinsons sykdom. Produksjonen av dopamin styres av enzymet tyrosinhydroksylase (TH). TH katalyserer reaksjonen der aminosyren tyrosin reagerer med oksygen for å danne Dopa, som deretter omdannes til dopamin, noradrenalin og adrenalin. All disse stoffene inngår i hjernens regulering av bevegelser, tanker og følelser, og som «stresshormoner» som styrer blodtrykk, puls og pustefrekvens i det autonome nervesystemet.

I sitt arbeid har Fossbakk særlig studert oksygenets rolle i TH-reaksjonen. Hun har utviklet en ny metode for å måle oksygenforbruket direkte i enzymreaksjonen. Ved overskudd av oksygen kan det dannes reaktive oksygenforbindelser som biprodukt i reaksjonen. Økt dannelse av slike stoffer er foreslått som en mekanisme for celleskade og utvikling av Parkinsons sykdom. Ettersom TH krever høye konsentrasjoner av oksygen, har dette enzymet trolig også en rolle i utvikling av høydesyke og symptomer som oppstår i forbindelse med pustestopp under søvn (søvnapnoe). Felles for disse tilstandene er redusert tilgang på oksygen i cellene.

Fossbakk har også studert sjeldne varianter av TH som er funnet hos pasienter med «Tyrosinhydroksylase-mangel», en undergruppe av den nevrologiske sykdommen dystoni. Denne sykdommen gir hovedsakelig symptomer fra bevegelsesapparatet og kan ha varierende grad av alvorlighet. Fossbakk har funnet at TH-enzymet påvirkes av mutasjoner via ulike mekanismer. Mutasjonene kan gi redusert stabilitet, redusert aktivitet og/eller endret reaksjonspesifisitet.

Samlet har Fossbakks arbeid gitt ny innsikt i oksygenets rolle i TH-reaksjonen og dermed økt forståelse for utvikling av høydesyke og hvordan høyt blodtrykk kan utvikles ved apnoe-tilstander. Studiene av mutasjoners påvirkning på enzymet gir grunnlag for utvikling av bedre behandling av denne sjeldne, men alvorlige sykdommen.

 

Personalia

Agnete Fossbakk (f.1983) har vokst opp på Askøy utenfor Bergen. Hun er utdannet lege (cand.med) ved Universitetet i Bergen 2009, og var ansatt som ph.d.-stipendiat ved K.G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser, Institutt for Biomedisin 2011-2015, med professor Jan Haavik som veileder og professor Aurora Martinez som bi-veileder. Hun arbeider nå i Helse Bergen, Psykiatrisk Divisjon, og er i spesialisering i psykiatri.