Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Hva gjør norske barn på internett?

Espen Helgesen disputerer fredag 9.desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Facing the Future: Online Sociality and Emerging Forms of Play among Children in Norway».

Main content

Unge mennesker i Norge har aldri opplevd en verden uten internett. Helgesen identifiserer nye former for samhandling og lek som oppstår gjennom barns nettbruk. Avhandlingen er basert på ett års feltarbeid blant åtte- og ni-åringer i Kristiansand, og følger deres utforskning av digital teknologi på fritiden og på skolen med vekt på situasjoner der barna selv setter premissene for det som foregår.

Utbredelsen av digital teknologi i Norge de siste årene har bidratt til at en stadig større andel av barns sosiale liv foregår på internett. Avhandlingen vektlegger spesielt den utbredte bruken av avatarer—digitale kropper—og viser hvordan disse utgjør forlengelser av barnas erfaringsverden både i rom og i tid. Gjennom avatarer kan barn utforske roller og scenarier som vanligvis ligger utenfor deres rekkevidde, og skape alternative virkeligheter der de eksperimenterer med  et mangfold av fremtidsforestillinger.

Helgesen illustrerer lekens sentrale rolle i barnas bruk av digital teknologi gjennom praksiser som cosplay (kostymelek) og animasjonsfilmskaping, og viser hvordan japansk populærkultur er en sentral premissleverandør for barnas forståelse av fremtiden. I tillegg peker han på mer problematiske sider ved barns nettbruk, og viser blant annet hvordan mekanismer som i utgangspunktet skal beskytte brukere av nettverdener, som muligheten for blokkering og rapportering, blir brukt for å ekskludere og trakassere andre brukere. Avhandlingen viser hvordan disse subversive praksisene ofte rammer de samme barna som blir ekskludert fra lek i skolegården og i nabolaget.

I sum bidrar avhandlingen med en nyansering av forestillingen om at barn er passive konsumenter av innhold på internett, og viser hvordan barn aktivt deltar i å skape og dele multimodalt innhold.

Personalia
Espen Helgesen har mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen, og har vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi fra 2011 til 2015. Doktorgradsarbeidet har vært veiledet av førsteamanuensis Mary Bente Bringslid.