Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Strategi og politikk for handel mellom bedrifter

Teis Lunde Lømo disputerer torsdag 12.01.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Vertical contracting with externalities: three essays in industrial organization».

Main content

Bedrifter handler med hverandre gjennom avanserte kontrakter - gjerne kalt vertikale bindinger. Et eksempel er avtalene mellom leverandører og forhandlere i det norske dagligvaremarkedet - si mellom Orkla og Rema. Vertikale bindinger kan hjelpe bedriftene med å utvikle sine varer og tjenester, men kan også brukes til å dempe konkurransen med andre bedrifter. Gjennom regulering av slike kontrakter søker myndighetene å balansere verdiskapning og ressursfordeling slik at forbrukerne får gode produkter til lave priser. For å lage treffsikker politikk må vi forstå hvorfor bedriftene gjør som de gjør, og hvordan ulike kontrakter slår ut i ulike markeder.

Avhandlingen er en samfunnsøkonomisk studie av vertikale bindinger. Lømo forklarer blant annet hvorfor selskaper som Microsoft og Apple gjerne vil bestemme utsalgsprisene på deres produkter i butikkene. Lømo finner også en sammenheng mellom bedrifters vilje til å ta risiko og deres evne til å forplikte seg til kontrakter i markeder med lite informasjon, og han viser hvordan bedrifter som handler med hverandre år etter år kan gjøre uformelle avtaler om service til kundene. Disse funnene bidrar i flere aktive debatter innen nærings- og konkurransepolitikk i Europa og USA.

Personalia
Teis Lunde Lømo (1987) er fra Bergen. Han har mastergrad i samfunnsøkonomi (2011), og har siden november 2012 vært stipendiat ved Institutt for Økonomi ved Universitetet i Bergen. Professor Tommy Staahl Gabrielsen har vært hovedveileder og postdoktor Bjørn Olav Johansen har vært biveileder på doktorgradsprosjektet.