Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Smarte alarmer og modellbasert produksjonsovervåkning

Randi-Helene Halmøy disputerer 24. mars 2017 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: «A Novel Approach to Modelling and Use of Real-Time Data in Production Optimisation».

Main content

I dagens oljeindustri er store mengder data fra både brønner og prosess tilgjengelig i sanntid for overvåkning og analyser. Industrien har over lang tid investert mye i utvikling av omfattende dataverktøy for modellering for planlegging og analyse. Likevel utføres mye av den daglige overvåkningen og oppfølgingen fortsatt med relativt enkle midler – manuell oppfølging er fortsatt standard på mange felt. Det er derfor muligheter for å forbedre og effektivisere brønnovervåkning ved å etablere smartere alarmer og mer modellbasert overvåkning. En kan dra en parallell til samfunnet forøvrig hvor digitalisering og smarte «apper» benyttes i stadig større grad til dagligdagse gjøremål. Innen brønnovervåkning kan man implementere enkle algoritmer for å gi «smartere» brønnalarmer. Ved å bruke forenklede modeller, fokusert på den dominerende årsak eller mekanisme, kan man også i mange tilfeller få nyttig tilleggsinformasjon og predikere videre utvikling innenfor tidsskalaen modellen er beregnet for.

Avhandlingen tar utgangspunkt i to konkrete eksempler på trender av fysiske størrelser, og diskuterer bruken av to ulike analysemetoder. Den første metoden er logikk-basert, og overvåker innkommende data for å identifisere en spesifikk, forhåndsdefinert trend (et trykkfall). Den andre tilnærmingen bruker en forenklet modell for trykkutvikling på brønnhodet som følge av endringen i gjennomsnittlig tetthet på brønnstrømmen når sammensetningen gradvis endres. Dette er relevant for eksempel i situasjoner med gasskoning eller vannkoning i en horisontal brønn. I avhandlingen demonstreres og diskuteres det hvordan disse metodene kan brukes til å gi tidlig varsel om pågående situasjoner og predikere videre utvikling. Denne informasjonen brukes til å evaluere kritikalitet og gir en indikator på hvor lang tid man har for å ta aksjon. Dette kan gjøre at man fanger opp trender på et tidligere tidspunkt, og gir muligheter for optimalisering av produksjon og reduserte produksjonstap.

Personalia

Randi-Helene Halmøy (f.1981) er fra Bergen, og har mastergrad i fysikk fra Frankrike og England.