Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Tunge kvarker som måleinstrument for et lite Big Bang ved CERN

Per-Ivar Lønne disputerer fredag 21. april for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "D0-electron correlations in p–Pb collisions at = 5.02 TeV".

Main content

Ved CERN laboratoriet, på grensen mellom Sveits og Frankrike, ligger verdens største partikkelakselerator, Large Hadron Collider (LHC). I LHC akselereres partikler til nær lysets hastighet, før de akselererte partiklene fokuseres og kolliderer ved fire steder langs LHC. Ved et av disse stedene ligger ALICE eksperimentet. I kollisjonene i senteret av ALICE oppstår temperaturer 100,000 ganger høyere enn i solens indre. Dette fører til at atomets byggesteiner, protoner og nøytroner, smelter, slik at kvarkene og gluonene de består av frigjøres, og en fase av materie kalt kvark-gluon plasma (QGP) dannes. QGP eksisterte også rundt et mikrosekund etter the Big Bang, og ved å gjenskape QGP i kontrollerte former kan man studere grunnleggende prosesser innen fysikken, og lære mer om hvordan universet oppstod.

Tunge kvarker kan brukes til å studere QGP, ettersom de kun oppstår i de helt første øyeblikkene av kollisjonene, og derfor opplever hele evolusjonen til plasmaet. Ved å se på forskjeller i oppførselen til kvarkene i kollisjoner der QGP ikke dannes, som kollisjoner mellom to proton (p-p), og kollisjoner der QGP dannes, f.eks. kollisjoner mellom to bly-kjerner (Pb-Pb), kan man forstå hvordan QGP påvirker kvarker som beveger seg gjennom mediumet. En tredje type kollisjon, mellom protoner og blykjerner (p-Pb), utføres også ved LHC, for å forstå effektene av å innføre de store blykjernene i kollisjonssystemet, som er nødvendig for å skille disse effektene fra de som skyldes QGP.

Lønne har utført en korrelasjonsanalyse mellom D0-mesoner og elektroner, der begge partiklene stammer fra det samme kvark-antikvark paret. Posisjonen til disse partiklene i forhold til hverandre, i løpet av et stort antall kollisjoner, gir en karakteristisk signatur som kan sammenlignes mellom kollisjonssystemene. Analysearbeidet til Lønne sammenligner resultater fra p-p og p-Pb kollisjoner, og danner et viktig grunnlag for den videre forståelse av kvark-gluon plasmaet.

Personalia:

Per-Ivar Lønne er født i 1985, vokste opp i Ålesund og er utdannet ved Universitetet i Bergen. I 2010 fullførte han sin mastergrad, og fra mai 2012 har han arbeidet med doktorgraden innen eksperimentell kjernefysikk ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen, tilknyttet forskerskolen for utvikling og anvendelse av intelligente detektorer (IRTG). Veilederene har vært Dieter Röhrich, Joakim Nystrand og Sedat Altınpınar.