Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Fem nye stipendiater ved KMD

Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen får fem nye stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid fra høsten 2017.

Nytt bygg for Fakultet for kunst, musikk og design i Møllendalsveien
Photo:
Bjarte Bjørkum

Det er Erik Friis Reitan (kunst), Annie Anawana Hobøl (kunst) og Thorolf Thuestad (musikk), finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og Magnhild Øen Nordahl (kunst) og Craig Wells (musikk), finansiert av Universitetet i Bergen (UiB).

- Dette vil styrke forskningsmiljøet ved fakultetet og er en god start på vei mot den kommende kunstneriske ph.d.graden ved UiB, sier Johan Sandborg, prodekan for forskning ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

Nye gradsforskrifter som vil gjøre et kunstnerisk ph.d.-program mulig er på trappene fra Kunnskapsdepartementet .

- Ved neste års opptak vil vi høyst sannsynlig kunne ta opp kandidater til den nye graden. Vi sikter mot å ha tilsammen 15 stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid ved KMD, sier Sandborg.

Kort om prosjektene:

Erik Friis Reitan får midler til prosjektet The Teleportation Rhizome, som tar for seg tenkningen rundt fotografi i dag. Reitan vil undersøke fotografiets visuelle og konseptuelle potensiale på samtidskunstscenen og ta opp relevante pågående diskusjoner rundt fotografiets forhold til sted, materialitet og romlighet.

Annie Anawana Hobøls prosjekt har tittelen Subtle Encounters, og tar utgangspunkt i to forfattere fra ulike kontinenter og tidsepoker (Bjørnstjerne Bjørnson, Norge og Franz Fanon, Algerie). Hobøl bygger ut fra disse to ulike perspektiver et prosjekt om feministisk representasjon og feministiske erfaringer i vår tid, med et klart og personlig kunstnerisk fokus. Hun vil jobbe med tekstil, video og performance.

Thorolf Thuestads prosjekt Emotional machines: composing for unstable media handler om komposisjon og utøving i et eksperimentelt og utvidet felt. Prosjektet passer godt inn i fakultetets tverrkunstneriske ambisjoner og har også relevans for fagmiljøer innen teknologiutvikling, psykologi, og filosofi.

Magnhild Øen Nordahl får midler til prosjektet Testing Space. Her vil hun undersøke forholdet mellom det fysiske og det virtuelle objektet i kunstproduksjonen. Hun ønsker å se på om det å håndtere objekter i disse sfærene har noen fellestrekk, og dersom de har det, om man kan finne et frigjørende potensial i dette. Hun vil jobbe med både fysiske, skulpturelle objekter og virtuelle konstruksjoner.

Craig Wells´ prosjekt har tittelen Emergent Ears – Playing the multi channel system and becoming played by it. Prosjektet har fokus på programutvikling, design av nye instrumenter, lydkunst, improvisasjon og komposisjon.

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) gjorde det skarpt i den nasjonale konkurransen om stipender fra PKU i år, der fakultet fikk tre av åtte stipender.
Se oversikten over alle tildelingene her. Alle de fem stipendiatene blir tilknyttet Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbed ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Les om Stipendiatprogrammet her.