Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Optimal utforming av aksjemarkeder

Tom Grimstvedt Meling disputerer fredag 1. september 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Market Design and Stock Liquidity: Three Essays in Market Microstructure».

Main content

Aksjemarkedet handler om mer enn bare å omfordele kortsiktig profitt mellom kjøpere og selgere. Aksjemarkedet tillater også mennesker med forskjellige motiver å møtes for å handle aksjer i noterte selskaper; noen ønsker kanskje å kjøpe aksjer for å spare for fremtiden, mens andre ønsker å selge aksjer for å redusere risikoen i porteføljen sin. Disse forskjellene mellom individer åpner for byttehandler som kan gagne både kjøper og selger. For å gagne flest mulig bør aksjemarkeder utformes slik at det er enkelt og billig for kjøpere og selgere å handle – at likviditeten er høy.

Denne avhandlingen består av tre empiriske studier som alle viser at små endringer i regelverk og utforming av aksjemarkeder kan ha omfattende konsekvenser for likviditeten i markedet. I konflikt med klassiske teoretiske prediksjoner viser Meling at det kan bli enklere og billigere å handle aksjer dersom kjøpere og selgere forblir anonyme etter gjennomførte transaksjoner. Meling finner også at visse former for konkurranse mellom børser kan føre til redusert likviditet, og han foreslår tiltak for å begrense slik ødeleggende konkurranse.

Funnene i avhandlingen bidrar i flere aktive debatter i Europa og USA rundt optimal utforming av aksjemarkeder.

Personalia
Tom Grimstvedt Meling (f. 1989) er fra Haugesund. Han har mastergrad i samfunnsøkonomi (2013) og har siden november 2013 vært stipendiat ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Professor Hans K. Hvide har vært hovedveileder, og professor Bernt Arne Ødegaard har vært biveileder på doktorgradsprosjektet.