Home

Main content

Name 
Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon
Place ID 
180100
Short name 
KMD-FA
Mail domain 
uib.no
Visit Address 
Møllendalsveien 61
5009 Bergen
Postal Address 
Postboks 7800
5020 Bergen
Email 
post@kmd.uib.no