Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Langtidskonsekvenser av seksuelle overgrep

Iris Mulders Steine disputerer onsdag 13. desember 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Predictors of symptoms outcomes among adult survivors of sexual abuse: The role of abuse characteristics, cumulative childhood maltreatment, genetic variants, and perceived social support.”

Main content

En betydelig andel av den norske befolkningen har blitt utsatt for seksuelle overgrep i løpet av livet, noe som gir dem en økt risiko for å utvikle en rekke helseproblemer. Imidlertid er det stor variasjon i type og grad av mentale problemer blant utsatte, og det er mange kunnskapshull vedrørende hvilke faktorer som bidrar til slike forskjeller. Målet med dette doktorgradsprosjektet var å undersøke betydningen av spesifikke faktorer som kan bidra til forskjeller i mentale helseproblemer blant personer som har opplevd seksuelle overgrep tidlig i livet, på noen utvalgte områder som har blitt lite studert tidligere.

Forskningen er basert på data fra to studier: 1) En longitudinell spørreundersøkelse av brukere av fire støttesentre mot seksuelle overgrep i Norge, som ble gjennomført i 2009, 2011 og 2014, og ble besvart av henholdsvis 537, 263, og 193 personer, 2) En spørreundersøkelse i et representativt befolkningsutvalg i Norge, som ble besvart av 706 personer. Begge studiene omhandlet konsekvenser av seksuelle overgrep, og benyttet standardiserte spørsmål for å måle symptomer på et bredt spekter av mentale helseproblemer, i tillegg til at en rekke faktorer som kan bidra til forskjeller i type og grad av symptomer blant overgrepsutsatte ble målt.

De tre studiene i avhandlingen undersøkte betydningen av spesifikke aspekt ved overgrepene, den totale mengden av belastninger i løpet av barndommen, i hvilken grad personen opplevde å bli støttet av venner, familie og andre mennesker, i tillegg til genetiske faktorer, for forskjeller i symptomer på posttraumatisk stress, depresjon, angst, og søvnproblemer blant personer som hadde opplevd seksuelle overgrep tidlig i livet.  Resultatene fra studien viste at alle disse faktorene kan bidra til forskjeller i mentale helseproblemer blant utsatte, og bidrar med dette til å øke grunnforståelsen for risiko- og beskyttende faktorer knyttet til forskjeller i symptombilder blant utsatte.

Personalia:
Iris M. Steine ble utdannet psykolog (cand.psychol.) fra Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, i 2011. Siden dette har hun vært stipendiat i Prosjekt Dobbelkompetanse; et nasjonalt rekrutteringsprogram for stillinger som krever både spesialistkompetanse og doktorgrad i psykologi, finansiert av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hovedveileder har vært Dagfinn Winje, og medveiledere har vært Anne Marita Milde, Ståle Pallesen, Janne Grønli og Tetyana Zayats.