Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Årsaker til og følger av manglende skriveflyt på ordnivå

Vibeke Rønneberg disputerer fredag 19. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «My Spelling is Wobbly – causes and consequences of word-level disfluencies in written composition”.

Vibeke Rønneberg disputerer 19.januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «My Spelling is Wobbly – causes and consequences of word-level disfluencies in written composition”.

Avhandlingen utforsker årsaker til og konsekvenser av mangel på flyt mens man skriver. Den gir mer kunnskap om hvordan staving og motoriske tastaturferdigheter henger sammen med tekstkvalitet. For å undersøke hvilken betydning flyt har i skriveprosessen, har Rønneberg studert tekstskriving hos elever på 6. trinn og på videregående skole. Resultatene viser at staveferdighet virker inn på skriveflyt, og skriveflyt virker igjen inn på tekstkvalitet. For eksempel har opphold på mer enn to sekunder i forkant av ord negativ innvirkning på tekstkvaliteten.

Funnene har implikasjoner for tenkning rundt hvordan nest generasjons retteprogram bør konstrueres. I tradisjonelle retteprogram er den viktigste funksjonen å identifisere feilskrevne ord. Rønnebergs avhandling foreslår et skifte fra identifikasjon av feil til heller å opprettholde flyt som det mest sentrale elementet i et retteprogram som skal støtte skriveprosessen.

Personalia

Vibeke Rønneberg (f. 1976) har mastergrad i Literacy Studies fra Universitetet i Stavanger. Doktorgraden ble fullført ved Universitetet i Bergen. Veiledere var Christer Johansson (UiB), Per Henning Uppstad (UiS) og Mark Torrance (NTU).