Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Verdifulle omega-3 fettsyrer i mikroalger fra kalde farvann

Pia Steinrücken disputerer 11.05.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen High-value fatty acids from microalgae - Bioprospecting and outdoor cultivation at northern latitudes.

Main content

Mikroalger vokser ved fotosyntese og danner grunnlag for alt liv i havet. Noen arter inneholder de essensielle og sunneomega-3 fettsyrene EPA og DHA, og kan derfor potensielt erstatte fiskeolje i produksjonen av fiskefôr og forskjelligekommersielle helseprodukter. Ved optimale vekstbetingelser med nok næringsstoffer, CO2 og lys samt passendetemperatur, kan mikroalgene vokse til høye konsentrasjoner og produseres i tonnevis. For å redusere høyeproduksjonskostnader i forbindelse med en slik storskala dyrking av mikroalger, er det imidlertid viktig både å optimalisere produksjonsbetingelsene samt å finne nye mikroalger som vokser raskt og har et høyt innhold av de sunne omega-3 fettsyrene. Mikroalger som vokser naturlig ved lave temperaturer har vist høyt innhold av slik fettsyrer, blant annet for å opprettholde membranfluiditeten.

Doktorgradsprosjektet fokuserer på å undersøke potensialet til mikroalger fra kalde norske farvann til å produsere fettsyrene EPA og DHA. Nye mikroalgestammer ble isolert fra Arktis og norske fjorder for så å bli dyrket på laboratoriet for videre karakterisering. Flere kiselalgestammer viste seg å vokse raskt og inneholdt mer EPA enn det som er funnet tidligere.

For de mest lovende isolatene ble det arbeidet videre med å finne de miljøbetingelsene som gir maksimal vekst og høyt innhold av de ønskede fettsyrene. Det viste seg at samspill mellom saltholdighet, næringstilgang og lysstyrke påvirket både veksthastighet og omega-3 innholdet. Forsøk med utendørs produksjon av nordlige og sørlige kiselalgestammer viste at værforholdene i Bergen er velegnet for EPA produksjon, men at opphavet til isolatene ikke var avgjørende, siden den sørlige algestammen viste seg å ha det høyeste EPA innholdet.

Avhandlingen konkluderer at mikroalger fra norske farvann har potensiale til å produsere verdifulle omega-3 fettsyrer og dermed bidra til en bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon av de høyverdige fettsyrene EPA og DHA.

Personalia

Pia Steinrücken er født i 1985 og oppvokst i Basel i Sveits. Hun fullførte sin mastergrad i marin biologi ved Universitetet i Rostock, Tyskland i 2009.

Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført i forskergruppen Marin Mikrobiologi ved UiB i samarbeid med Uni Research, i tilknytning til EU prosjektet MIRACLES. Veiledere under doktorgradsarbeidet har vært Svein Rune Erga (UiB), Siv Kristin Prestegard (Uni Research/UiB), Hans Kleivdal (Uni Research/UiB), Jeroen de Vree (UiB) og Svein Mjøs (UiB).