Home

UiB Service development

Main content

UIB Tjenesteutvikling

UiB tjenesteutvikling skal

  • Utforske organisasjonens behov
  • Utfordre arbeidsmetoder og praksis
  • Utvikle fremtidens tjenester
Nyhet
En gruppe mennesker som jobber sammen

Lykkes bedre med en god oppstart

En god oppstart av en prosjektgruppe kan ha stor betydning for å lykkes. De mest effektive gruppene både setter og når målene sine, i tillegg til å trives sosialt.

Nyhet
Prosjekt tenesteutvikling

Utviklar innovative løysingar

Etter hard konkurranse fekk 24 administrativt tilsette plass på UiBs første Tenesteinnovasjonsprogram. I seks intensive dagar lærer dei seg nye metodar og utviklar løysingar til nytte for heile organisasjonen.

Nyhet
Gruppearbeid

BRAIN SPRINT: Hvordan komme frem til de gode idéene?

Det sies at brainstorming ikke nødvendigvis gir de resultatene eller den kreativiteten som man ønsker. Prosjekt Tjenesteutvikling ville derfor utfordre 120 HR-medarbeidere og ledere på HR-dagen til en brainsprint.

Nyhet
Illustrasjonsbilde av BLT

Brukerreisen – hvordan sikre at tjenestene vi tilbyr er brukervennlig?

Første gruppe har nå fått en innføring i BLT-modellen med ekstra fokus på brukerreise-verktøyet. BLT står for behov, løsning og testing.