Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fordelingseffekter av resultatfinansiering av helsetjenester

Peter John Binyaruka disputerer 07.11.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Distributional effects of payment for performance in the health sector: Examining effects on structural quality, performance outcomes and service utilization in Tanzania”.

Main content

I denne avhandlingen studerer Peter Binyaruka fordelingseffektene av en finansieringsreform for helsetjenester i Tanzania. Reformen gikk ut på at man startet å belønne helseinstitusjoner og helsepersonell ut fra hvilke resultat de leverte, målt opp mot noen predefinerte måleindikatorer. Resultatbasert finansiering av helsetjenester blir nå prøvd ut i mange ulike land.

Det finnes mange studier som forsøker å estimere den gjennomsnittlige effekten av denne finansieringsreformen; om en omlegging til resultatbasert finansiering fører til at flere benytter helsetjenester, hva som skjer med kvaliteten til de tjenestene som blir tilbudt osv. Det er imidlertid svært få tidligere studier som evaluerer fordelingseffektene av denne reformen. Denne avhandlingen bidrar derfor med nyttig innsikt i effektene av resultatbasert finansiering av helsetjenester.

Avhandlingen finner at en vridning mot resultatbasert finansiering førte til en generell bedring av tilgangen på medisiner og medisinsk utstyr. Når det gjelder fordelingseffekter viser avhandlingen at reformen virket utjevnende; den gav et løft i helsetjenestene til de institusjonene som gjorde det dårligst før reformen, og den førte til økt bruk av helsetjenester spesielt blant de fattigste brukerne.

Avhandlingen er en del av en bredere evaluering av resultatbasert finansiering av helsetjenester i Tanzania, et prosjekt som er ledet av Chr. Michelsens Institutt.

Personalia

Peter Binyaruka er født i Tanzania i 1987. Han jobber som helseøkonom ved Ifakara Health Institute, og har mastergrad i økonomi fra universitetet i Dar Es Salaam (Tanzania). Han har vært ph.d.-student ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, (2014-2018).

Hovedveileder er professor Gaute Torsvik (UiO) og biveiledere er professor Bjarne Robberstad (UiB) og dr. Josephine Borghi (LSHTM).