Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Mental helse for barn og unge i Uganda: Studier av helsesystem

Dr. Angela Akol disputerer 3. desember 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Access to Child and Adolescent Mental Health Services in Uganda: Investigating the Role of Primary Health Care and Traditional Healers".

Main content

Opp mot 20% av barn og unge i verden lider av en mental helsetilstand. Dersom disse lidelsene ikke blir diagnostisert og fulgt opp står barnet i fare for å få sin helsetilstand forverret med betydelig funksjonstap og lidelse. Verdens helseorganisasjon har lansert ‘The Mental Health Gap Action Program’, mhGAP, for å bedre diagnostisering og oppfølging av mentale helsetilstander i primærhelsetjenesten.

Avhandlingen består av fire delstudier fra Mbale-regionen i Uganda: I første delstudie ble syv ledende helsearbeidere med ansvar for mental helse nasjonalt og regionalt intervjuet. Funnene viste at det finnes tilstrekkelige retningslinjer og lovhjemler i Uganda for å ivareta barns og unges mentale helse, men mangel på ressurser i form av finansiering, fysiske forhold, personell og kompetanse skaper store vansker for iverksetting.

Siden tradisjonelle healere ofte oppsøkes først ved mentale helseproblemer, var samarbeid mellom dem og statlig helsetjeneste fokus i andre delstudie der 20 tradisjonelle healere ble intervjuet. Tradisjonelle healere trakk elementer av moderne medisin inn i sin behandling, men avstanden var stor i grunnleggende forståelse av årsak og behandling og det var nesten ikke samarbeid. De tradisjonelle healerne oppfattet seg diskriminert i møte med helsepersonell, og sin egen forståelse og behandling som helhetlig og overlegen moderne medisin.

I tredje delstudie fikk sykepleiere og medisinske klinikere med 3-4 års utdanning opplæring i mhGAP og ble kunnskapstestet før og etter opplæringen. Begge yrkesgruppene viste økt kunnskap etter trening. Fjerde delstudie undersøkte anonymiserte helsearkiv på klinikkene der det var gjennomført og der det ikke var gjennomført mhGAP-trening. Resultatene viste økt diagnostisering der det var trente helsearbeidere, men deteksjonsraten var ekstremt lav.

Studien konkluderer med at mentale helsetilbud for barn og unge i Uganda er svært svake og at det foreligger store muligheter for bedret samarbeid og henvisningspraksis.

Personalia

Angela Akol er født i 1972, var ferdig lege i 1997 og har en master i folkehelse fra 2003 fra Makerere University i Kampala, Uganda. Hun har arbeidet i mange år i Uganda med helsesystem for ungdom og undervist og jobbet på Makerere University, School of Public Health.