Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Fitness in fatness

Hilde Halland disputerer 24.05.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Fitness in fatness - Associations with cardiovascular risk factors and subclinical cardiac disease".

Main content

Overvekt og fedme er et globalt helseproblem, og en betydelig risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom. I Norge har de fleste voksne overvekt, og en betydelig andel av disse har fedme. Studier har vist at det å være sprek er gunstig for hjertet generelt, men det er mindre klart hvordan det å være sprek påvirker hjertehelse ved overvekt og fedme.

I doktorgradsarbeidet sitt har Hilde Halland undersøkt 620 voksne med overvekt og fedme uten kjent hjerte- og karsykdom. Disse ble undersøkt med blant annet ultralyd av hjertet og måling av maksimalt oksygenopptak, samt kartlegging av risikofaktorer for hjertesykdom. Resultatene viser at forekomsten av både risikofaktorer og hjerteskade er svært høy. Overraskende hadde ikke de spreke lavere forekomst av verken risikofaktorer eller hjerteskade enn de som ikke var spreke. Resultatene viser også at kvinner var spesielt utsatt for hjerteskade, og at få av de som hadde sterke risikofaktorer hjerte- og karsykdom selv visste om det. Doktorgradsarbeidet understreker behovet for grundig risikovurdering og forebyggende behandling hos individer med overvekt og fedme, uavhengig av om de er spreke eller ikke.

Personalia

Hilde Halland (f.1985) er utdannet lege fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim og arbeider ved Hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet var finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, men ble utført ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Eva Gerdts. Professor Mai Tone Lønnebakken og professor Knut Matre har vært biveiledere.