Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Risiko og nytte hos eldre ved skifte av hjerteklaff

Elisabeth Skaar disputerer 24.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Decision-making preceding transcatheter aortic valve implantation in frail older adults ".

Main content

Trang aortaklaff (aortastenose) har ubehandlet dårlig prognose. Tidligere var åpen hjerteklaffkirurgi den eneste behandlingen, og ca 30% av pasientene hadde for høy risiko til å tåle operasjon. Kateterbasert bytte av aortaklaffen (Transcatheter aortic valve implantation-TAVI) er en mer skånsom metode å behandle alvorlig forsnevring i aortaklaffen på. TAVI har vært utført på Haukeland universitetssjukehus siden 2010, og de fleste som blir tilbudt behandlingen er eldre med flere sykdommer. Noen pasienter er for skrøpelige og har kort forventet levetid uavhengig av klaffebehandling. Beslutningen om å tilby TAVI hos eldre bør være basert på en analyse av risiko versus nytte. Legene bør vurdere grad av skrøpelighet, pasientens plager fra den trange klaffen og utforske pasientens egne ønsker for behandlingen.

I en intervjustudie fant vi at eldre pasienter opplevde at de tok et selvstendig og aktivt valg om å takke ja til behandlingen, men at de støttet seg på legenes anbefaling. Noen pasienter aksepterte tilbudet mer passivt, mens andre takket ja av hensyn til familien.
Vi utviklet en ny skår for skrøpelighet som viste at det var høyere dødelighet 2 år etter inngrepet hos pasienter som var skrøpelige før inngrepet. De fleste pasientene ble bedre av plagene fra den trange klaffen etter TAVI og de kunne fortsette å utføre dagliglivets aktiviteter 6 måneder etter inngrepet. Noen få fikk alvorlige hendelser i løpet av de 2 første årene etter inngrepet, slik som hjerneslag, alvorlig klaffeinfeksjon eller død.

Vurdering av skrøpelighet kan bidra til å identifisere pasienter som har nytte av behandlingen. Det er anbefalt å ta beslutninger ved samvalg, hvor pasienten, legen og eventuelt pårørende diskuterer og enes om behandlingsstrategi. Leger må være spesielt oppmerksomme på at pasienter med kognitiv svikt kan ha vansker med å forstå omfanget av beslutningen.

Personalia

Elisabeth Skaar er spesialist i eldresykdommer og hjertesykdommer, og overlege ved hjerteavdelingen på Haukeland universitetssjukehus. Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er Margrethe Aase Schaufel, med Jan Erik Nordrehaug og Anette Hylen Ranhoff som medveiledere. Grieg Foundation har stått for finansieringen med bidrag fra hjerteavdelingen på Haukeland, Helse Vest og Kavli forskningssenter for geriatri og demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.