Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Spektakulær landskapsutvikling i de italienske Appenninene

Anneleen H. Geurts disputerer 8.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The interplay between surface processes and tectonics in the actively extending central Italian Apennines".

Den sentrale delen av de italienske Appenninene er en opp til 3000 m høy fjellkjede som jevnlig opplever kraftige jordskjelv. Årsaken til disse jordskjelvene er at fjellet gjennom de siste tre millioner år har utvidet seg som følge av bevegelse langs forkastninger. Dette har igjen ført til utviklingen av sedimentære riftbasseng. Samtidig med denne utvidelsen har fjellkjeden løftet seg stadig høyere over havnivå. Denne kombinasjonen av tektonisk utvidelse og oppløft er relatert til utviklinger som skjer langt under jordas overflate, i øvre del av mantelen.

Anneleen Geurts har studert samspillet mellom geologiske overflateprosesser (som elveprosesser og ras) og tektonikk (mantel-indusert oppløft og forkastningsaktivitet) i de sentrale Appenninene, ved hjelp av analysering av geomorfologiske, sedimentologiske og forkastningsbevegelsesdata, samt numerisk modellering.

Resultatene viser den dynamiske utviklingen til elvesystemene i sentral-Appenninene i respons til både forkastningsaktivitet og oppløft. Dette har hatt store følger for både erosjonen og fordelingen av vann og sedimenter i området. I starten foregikk dreneringen i isolerte basseng, men gjennomgående elvesystemer har koblet dem sammen over tid. Geurts forklarer denne langtidsutviklingen med den stadige innfyllingen av sedimenter, som til slutt har ført til at bassengene fylles opp slik at elvene renner videre til neste basseng.

Avhandlingen viser også at kraftig forkastningsaktivitet (og derfor jordskjelvaktivitet) så høyt oppe i fjellene kan knyttes til at den øvre delen av mantelen (litosfæren: ~35-125 km dybde) forsvinner under de sentrale Appenninene. Dette fører til at varm, flytende magma fra dypet veller opp, som igjen løfter landskapet og svekker jordskorpen. Utvidelsen skjer ved forkastninger hvor jordskorpen er svak. Geurts demonstrerer også at forkastningsaktiviteten i området er dynamisk med store endringer i aktivitet mellom ulike forkastninger gjennom titusen til hundretusen år.

Avhandlingen er tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/22327

Personalia

Anneleen Geurts (1987) er født og oppvokst i Nederland. Hun tok universitetsutdannelsen sin ved Universitetet i Utrecht og ble tildelt en mastergrad i kvartærgeologi i 2011. Etter en midlertidig forskerstilling i en fluvial forskningsgruppe i Utrecht flyttet hun til Bergen for å ta doktorgrad i tektonisk geomorfologi med professor Patience Cowie, professor Ritske Huismans, og professor Rob Gawthorpe som veiledere.