Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hvordan vurdere hjelpebehovet i katastrofer?

Anneli Eriksson disputerer 09.06.2020 for dr Philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Estimating needs in disasters”.

Main content

Menneskehetens historie er full av fortellinger om store katastrofer. Vi liker kanskje å tenke at de store katastrofene er sjeldne. Men epidemier, jordskjelv og krig rammer mer enn 200 millioner mennesker hvert år, og de trenger ofte internasjonalt humanitær bistand. Denne type bistand styres av humanitære prinsipper som sier at menneskers behov skal styre både innsatsens type og størrelse. Vi ser at det hvert år finnes et større hjelpebehov enn det finnes finansiering. Politikere og hjelpeorganisasjoner må derfor prioritere. Slike behovsprøvde prioriteringer gjøres ofte uten adekvate veiledningsverktøy.

Denne avhandlingen tar sikte på å øke forståelsen for hvilke faktorer som bidrar til å øke katastrofers alvorlighet, og hvordan disse faktorene kan måles for å vurdere hjelpebehovet. Idéen er at vi med et begrenset antall lett tilgjengelige indikatorer for sårbarhet, eksponering og omfang kan lage en indeks som forutser vanskelighetsgrad og omfang av hjelpebehov ved en katastrofe.

Det er laget modeller med i alt seks indikatorer for sårbarhet og eksponering ved komplekse katastrofer. Modellene ble testet ved å bruke dem på data fra pågående og historiske komplekse katastrofer. Modelleringen ga kunnskap om assosiasjoner mellom kjente katastrofeutfall og indikatorer som ofte forekommer i sårbarhets- og katastrofeindekser. De valgte indikatorene kan brukes ved vurdering av hjelpebehov under komplekse katastrofer. Derimot var det ikke mulig å finne noen indikatorer som kunde forutse alvorlighet eller hjelpebehov etter et jordskjelv.

Personalia

Anneli Eriksson (f. 1964) er anestesisykepleier med master i internasjonal helse. Hun har vært på en rekke oppdrag for Leger Uten Grenser. Hun jobber i dag som prosjektleder ved Karolinska Institutet (KI), Stockholm på Institutt for Global Folkehelsevitenskap. Avhandlingsarbeidet er gjennomført i tett samarbeid med Prof. Thorkild Tylleskär ved Senter for Internasjonal Helse (UiB). I gruppen inngår også Prof. Johan von Schreeb og Dr. Martin Gerdin Wärnberg ved KI.