Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Frivillige organisasjoners ansvar i flyktningleirer

Marianne Nerland disputerer 19.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "NGOs in Refugee Camps".

Hvilke menneskerettighetsforpliktelser har frivillige organisasjoner (NGOs) i flyktningleirer, og hvilket ansvar har de for menneskerettighetsbrudd begått av deres egne ansatte? I denne avhandlingen argumenteres det for at avtalene som inngås mellom frivillige organisasjoner og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), i praksis er den viktigste kilden for frivillige organisasjoners menneskerettighetsforpliktelser i leirer og ansvar ved brudd på disse.

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i verdens flyktningleirer. De har ofte ansvar for å tilby tjenester som for eksempel mat, skolegang, vannforsyning og helsehjelp. Dette setter dem i en posisjon der de utøver autoritet over dagliglivet til flyktninger. Avhandlingen setter søkelys på de tilfeller der ansatte misbruker denne posisjonen, for eksempel ved å utnytte flyktninger seksuelt eller be dem om bestikkelser.

Med utgangspunkt i en feltstudie fra en flyktningleir i Kakuma i Kenya, demonstrerer Nerland at det er en alvorlig mangel på mekanismer som i tilstrekkelig grad holder frivillige organisasjoner ansvarlig i slike tilfeller. Avhandlingen identifiserer en rekke utfordringer knyttet til hvordan flyktninger kan klage på oppførselen til ansatte i frivillige organisasjoner gjennom de mekanismene som finnes i dag. Nerland peker for eksempel på utrygghet i møte med politiet, mangelen på kapasitet i lokale domstoler, mangelen på tillit til eksisterende ansvarsmekanismer, mangel på tilbakemelding på klager, og noen ganger til og med mangel på et system for mottak av slike klager.

For å i større grad kunne holde frivillige organisasjoner ansvarlige for adferden til sine ansatte, argumenterer Nerland for opprettelsen av én felles uavhengig mekanisme i hver flyktningleir. Denne mekanismen skal kunne motta klager på oppførselen til ansatte i alle frivillige organisasjoner og FN-byråer som opererer i flyktningleiren.

Personalia

Marianne Nerland (f. 1985) har LLM fra Lancaster University i England, og master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2013. Nerland var ansatt som doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet i Bergen fra 2014 til 2019, under veiledning av professor Maja Janmyr (UiO).