Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

CRT - Pacemakerbehandling av pasienter med hjertesvikt

Camilla Normand disputerer 04.09.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Cardiac Resynchronization Therapy (CRT): Patient Selection and Guideline Adherence.”

Main content

CRT (cardiac resynchronization therapy) er en spesiell pacemaker som brukes for behandling av pasienter med hjertesvikt, som stimulerer hjertemuskelen til å pumpe synkront. Studier av pasienter med CRT har vist god effekt av behandlingen med færre sykehusinnleggelser og redusert dødelighet.

I avhandlingen sammenligner Camilla Normand anbefalingene for CRT i internasjonale retningslinjer. I pasientgrupper der effekten av CRT er godt dokumentert gis sterke anbefaler for CRT i alle de analyserte Internasjonale retningslinjene, mens for pasientgrupper der det foreligger usikkerhet om effekten av CRT var det store variasjoner i anbefalingene mellom de forskjellige Internasjonale retningslinjene.

I studien CRT Survey II har Camilla Normand analysert data fra 11088 pasienter med CRT i 42 Europeiske land. I den europeiske CRT-populasjonen var det tydelig at behandlerne forholdt seg godt til europeiske retningslinjer da bare 2% av pasientene fikk implantert CRT utenfor retningslinjeanbefalingene. I Norge var prosenten enda lavere, der kun 1% av pasientene fikk CRT uten retningslinjeanbefaling. Imidlertid ble det dokumentert praksisvariasjon i de forskjellige landene. Disse variasjonene var mer utpreget i pasientgrupper der retningslinjeanbefalinger var inkonsekvente eller upresise. Denne manglende presisjonen i retningslinjene bidrar sannsynligvis til å fremme variasjoner i CRT praksis i forskjellige land.

Personalia

Camilla Normand er spesialist i Indremedisin og lege i spesialisering på kardiologisk avdeling. Hun er seksjonsoverlege på Mottaksklinikken på Stavanger universitetssykehus med ansvar for oppfølgning av leger i deres første år på sykehuset. Hun har medisinsk embetseksamen fra University of Oxford og bor i Stavanger med sin ektemann Jørgen Sperle og sine to barn Lisa (9 år) og Tobias (8 år). Hovedveileder har vært professor Kenneth Dickstein og avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet.