Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Atlantisk vann og varmeinnhold i Arktisk-Atlantisk sektor

Helene Asbjørnsen disputerer 10.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mechanisms and pathways of ocean heat anomalies in the Arctic-Atlantic region".

Main content

Varmt Atlantisk vann fraktes fra subtropene i sør til Arktis i nord med de store havstrømmene. Endringer i det Atlantiske vannets temperatur og strømstyrke påvirker havområdene utenfor norskekysten. Både marine økosystemer langs kysten og sjøis i Barentshavet er spesielt sensitive for endringer i havtemperaturen. Avhandlingen tar for seg variabilitet i Norskehavet og Barentshavet sitt varmeinnhold, og knytter dette til variabilitet i det Atlantiske vannets egenskaper samt varmeutveksling med atmosfæren.

Ved bruk av forskjellige havmodeller har Asbjørnsen studert variabilitet i innstrømningen av Atlantisk vann til Norskehavet, og konstruert varmebudsjetter for Norskehavet og Barentshavet for å utforske mekanismene som forårsaker endringer i varmeinnhold. Resultatene viser at styrken på innstrømningen over Grønland-Skottland-ryggen er en av de viktigste kildene til mellomårlig variabilitet i Norskehavets varmeinnhold. Vindmønstre over Nord-Atlanteren som kontrollerer havsirkulasjonen sør for ryggen og påvirker styrken på innstrømningen lokalt, er en viktig bidragsyter til endringer i både temperatur og styrke på innstrømningen.

Den siste delen av avhandlingen legger vekt på 'Atlantifisering' av havområdene i Arktis. De stigende temperaturene i Barentshavet i løpet de siste tiårene reduserer dannelsen av sjøis om vinteren. Når sjøisen trekker nordover og det varme Atlantiske vannet brer seg utover områder tidligere dekket av sjøis, kaller vi dette en ‘Atlantifisering’ av Arktis. Asbjørnsen finner at varmere Atlantisk vann mellom midten av 1990-tallet og midten av 2000-tallet har bidratt til Atlantifiseringen, men at også et redusert varmetap til atmosfæren har bidratt til en oppvarming av Barentshavet i senere år.

Personalia

Helene Asbjørnsen (f. 1992) er født og oppvokst i Bergen, og har en mastergrad i klimadynamikk fra Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. I 2017 påbegynte hun doktorgraden i fysisk oseanografi, også ved Geofysisk Institutt, og har i denne perioden i tillegg vært tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Veiledere under doktorgradsarbeidet har vært Marius Årthun (UiB), Tor Eldevik (UiB), og Øystein Skagseth (HI).