Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fjerde samling på videreutdanningen Naturfag 1

Generell kjemi

De mest sentrale emnene i kjemien, som stoffenes egenskaper, bindinger og kjemiske reaksjoner blir forklart og bearbeidet for undervisning. Vi møter også forskere i kjemifaget.

kjemisk utfelling av blyjodid
Mikrokjemi er godt egnet i klasserommet. Bildet viser en fellingsreaksjon i et beger på størrelse med en flaskekork
Photo:
Skolelaboratoriet

Main content

Programmet vil bli oppdatert

Onsdag 12.januar

Utsyn over kjemifaget

Utforskende kjemiundervisning

Torsdag 13.januar

Nanovitenskap

Karbonsyklusen