Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

En arvelig årsak til lavt blodsukker hos barn

Johanna Lüdeke St-Louis disputerer 16.02.2021 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Functional and animal studies of short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (SCHAD), a fatty acid β-oxidation enzyme involved in congenital hyperinsulinism of infancy».

Main content

Medfødt hyperinsulinisme er en sjelden, arvelig tilstand som kan føre til faretruende lavt blodsukker hos barn. Sykdommen kan på mange måter ses på som den «motsatte» tilstanden til diabetes, og den skyldes mutasjoner i gener som regulerer insulinproduksjonen fra de såkalte beta-cellene i bukspyttkjertelen. Hvis det skilles ut mer insulin enn kroppen trenger, kan blodsukkeret bli så lavt at barnet får kramper, blir utsatt for hjerneskade eller til og med dør. Det er viktig at man påviser genfeilen til det syke barnet, og heldigvis finnes det nå gode metoder både for å diagnostisere og behandle medfødt hyperinsulinisme.

Johanna L. St-Louis har studert en bestemt form for medfødt hyperinsulinisme forårsaket av mangel på et metabolsk enzym kalt kortkjede-3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenase (SCHAD). I denne formen av sykdommen blir det lave blodsukkeret blant annet utløst av høyt innhold av protein i maten. I avhandlingen undersøkte St-Louis sjeldne varianter av genet som koder for SCHAD, og viste hvordan disse påvirker nivået og funksjon til enzymet. Videre karakteriserte hun egenskapene til mus som manglet SCHAD i sine beta-celler. Disse musene viste seg å være en god modell for å studere medfødt hyperinsulinisme. Ved å undersøke musemodellen fant St-Louis at selv om SCHAD-enzymet er til stede i alle andre kroppens celler, så vil mangelen i de spesielle beta-cellene utløse sykdommen, og den vil forverres av høyt protein-nivå i kosten. Til slutt forsøkte St-Louis å identifisere nye proteiner som kan binde seg til SCHAD og være viktig for enzymets funksjon i beta-cellene. Denne studien førte til oppdagelsen av filamentproteinet keratin-8 som en mulig partner for SCHAD. Dette funnet vil kunne gi ny kunnskap om betydningen av lokalisering i cellene og andre protein-partnere for den biologiske funksjonen til SCHAD-enzymet.

 

Personalia

Johanna Lüdeke St-Louis er fra Tyskland og har mastergrad i ernæring og metabolisme fra Universitetet i Maastricht, Nederland. Hun startet som PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen i 2016 med et FRIMEDBIO-stipend fra Norges forskningsråd. Doktorgradsarbeidet er utført ved Gades laboratorium for patologi, Klinisk institutt 1 og Joslin Diabetes Center, Boston USA. Prof. Anders Molven har vært hovedveileder. Medveiledere er forsker Kelly Velasco, prof. Pål R. Njølstad og prof. Rohit N. Kulkarni.