Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Læringsstrategier integrert i fysikkundervisning

Vegard Gjerde disputerer 24.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Integrating Cognitive Learning Strategies into Physics Instruction".

Main content

Hensikten med doktorgradsprosjektet var å utvikle kunnskap om hvordan vi kan tilrettelegge for at fysikkstudenter bruker effektive læringsstrategier.

Artikkel 1 viser at gjenfinningstrening av fysikkprinsipper har stor effekt på studentenes hukommelse for essensielle begreper og prinsipper i fysikk og, sammen med resultater fra artikkel 2, at det også kan ha positiv effekt på studentenes forståelse og problemløsningsferdighet. Artikkelen fremstiller også en enkel og overførbar metode, med tilhørende verktøy, for hvordan dette kan innføres i fysikkforelesninger.

Artikkel 2 viser hvilke elementer av løsninger og utarbeidede eksempler studentene må prøve å forstå—å forklare til seg selv eller andre—for å oppnå høy score på problemløsning i fysikk. Studien identifiserer som sentrale elementer fysikkprinsipper og deres betingelser for bruk, samt matematiske operasjoner og mål og betingelser for disse.

Artikkel 3 viser studentenes erfaringer og refleksjoner rundt implementeringen av et sett av ulike læringsstrategier i forelesningene. Basert på disse, fremstiller artikkelen hva som har fungert og hva som ikke har fungert. De største identifiserte barrierene var knyttet til å hvordan å få studentene til å lære seg sammenhenger om fysikkprinsipper og mellom fysikkprinsipper og å få studentene til å lære seg effektiv studering av løsninger og eksempler. Her er det et behov for videre forskning.

Samlet sett, bidrar de tre artiklene med nye metoder og verktøy for å støtte aktiv læring i fysikkundervisning, fra grunnleggende kunnskap om fysikkprinsipper til kompleks problemløsning med bruk av fysikkprinsipper.

Personalia

Vegard Gjerde (f. 1986) har mastergrad i fysikk fra Universitetet i Bergen fra 2014. Gjerde begynte som stipendiat ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen i 2016. Hovedveileder for prosjektet har vært prof. Stein Dankert Kolstø. Biveilederne har vært prof. Bodil Holst, førsteamanuensis Matthias Gregor Stadler, og prof. Åge Diseth.