Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Sentrale mekanismer involvert i miljøgiftresponser hos torsk

Libe Aranguren Abadía disputerer 5.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Physiological and molecular responses to environmental pollutants in Atlantic cod (Gadus morhua)".

Main content

Miljøforurensning er en av de store globale utfordringer som verden står ovenfor i dag. De fleste miljøgifter ender opp i havet, og marine arter og sårbare økosystemer blir dermed eksponert for en lang rekke skadelige stoffer.

Atlanterhavstorsk er en nyttig modell for å hjelpe oss å forstå effekten av miljøgifter på marine økosystemer. I denne avhandlingen ble et viktig molekyl som regulerer miljøgiftresponser studert og karakterisert hos torsk for første gang. Aryl hydrokarbon reseptor (Ahr) er et protein som kan binde til miljøgifter og samtidig regulere produksjonen av andre proteiner som bidrar til å bryte ned og skille ut stoffene fra organismen.

Arbeidet viser at torskens genom koder for to Ahr-proteiner, Ahr1a og Ahr2a. Begge reseptorene kan binde marine miljøgifter som PCB, dioksiner, og oljerelaterte forbindelser. Studier av Ahr1a og Ahr2 i tidlige utviklingsstadier av torsk, indikerte at Ahr2a er den varianten som hovedsakelig er involvert i å koordinere responsen på miljøgifter. I tillegg er egg- og larvestadier av fisk kjent for å være svært sårbare for forurensing fra for eksempel råolje, som også inneholder komponenter som Ahr gjenkjenner og binder til. Det ble funnet at råolje kan påvirke utvikling av torskelarver og at effekten forverres når torskeegg blir eksponert for råolje i kombinasjon med UV-stråling fra sollys. Dette er ny og viktig informasjon for blant annet fremtidig risikovurdering av oljeutslipp i sårbare marine økosystemer.

Personalia

Libe Aranguren-Abadía (født 1991 i Yesa, Navarre, Spania) har en bachelor i miljøbiologi fra Universitetet i Navarra (2013) og en mastergrad i økotoksikologi fra Universitetet i Tromsø (2015). Siden 2016 har hun vært stipendiat ved Institutt for biovitenskap, UiB, tilknyttet prosjekter finansiert gjennom Norges Forskningsrådet og Senter for Digitalt Liv Norge.Veiledere har vært førsteamanuensis Odd André Karlsen og professor Anders Goksøyr (UiB), og professor Pål Asgeir Olsvik (Nord Universitet)