Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hva kan bidra til å «høre stemmer»?

Isabella Kusztrits disputerer 19.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "About psychotic-like experiences and auditory verbal hallucinations. Transdiagnostic investigations of neurobiological, cognitive, and emotional aspects of a continuous phenomenon."

Main content

Hørselshallusinasjoner, også kalt å «høre stemmer», og vrangforestillinger er fenomener som rammer mennesker med forskjellige psykiske lidelser, men også individer som er friske. Denne avhandlingen ser på nevrobiologiske, kognitive og emosjonelle aspekter som kan påvirke disse opplevelsene ved hjelp av eksemplet på hørselshallusinasjoner.

Den første artikkelen viser at personer som sliter med sin mentale helse oftere opplever hørselshallusinasjoner og vrangforestillinger enn personer uten mentale helseproblemer. Samtidig er disse opplevelsene også ganske utbredt blant friske mennesker. I tillegg viser artikkelen at sannsynligheten for hørselshallusinasjoner øker ved yngre alder, bruk av ulovlige narkotiske stoffer, lavere utdanningsnivå eller dersom man har foreldre med psykiske lidelser. Avhandlingens andre artikkel viser at stimulering av hjerneområder som er involvert i hørselshallusinasjoner kan påvirke intern kildeovervåking, en evne som er viktig når det handler om å identifisere hvor lyder kommer fra. Den tredje artikkelen i avhandlingen viser at depresjon og angst har innflytelse på hørselshallusinasjoner avhengig av hvilke psykiske lidelser personen sliter med. For friske mennesker har emosjoner generelt mindre innflytelse, sannsynligvis fordi stemmene er mer positive enn hos mennesker med psykiske lidelser.

Avhandlingens resultater støtter teorien om at opplevelser som hørselshallusinasjoner og vrangforestillinger forekommer hos individer med og uten psykiske lidelser. Samtidig ser vi at gruppene ikke har like opplevelser, og mekanismer og årsakene kan være forskjellige. Allikevel trengs det flere studier som integrerer ulike aspekter av opplevelsene i forskjellige populasjoner.

Personalia

Isabella Kusztrits (f. 1987) har diplom i psykologi med spesialisering i utviklingspsykologi og klinisk psykologi, fullført ved Universitetet i Wien. Doktorgraden ble utført ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP), Det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder var Marco Hirnstein og biveileder var Kristiina Kompus.