Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bilde restaurering og overflate rekonstruksjon

Bin Wu disputerer 30.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "TV-Stokes And Its Variants For Image Processing".

Main content

Den totale variasjonsminimeringen med en Stokes-begrensning, også kjent som TV-Stokes-modellen, har blitt ansett som en av de mest vellykkede modellene innen bildebehandling, spesielt innen bildegjenoppretting og spars-databasert 3D-overflaterekonstruksjon. Denne avhandlingen studerer TV-Stokes-modellen og dens eksisterende varianter, foreslår nye og mer effektive varianter av modeller og deres algoritmer brukt på noen av de mest interessante bildebehandlingsproblemene. Det er vist både teoretisk og ved numeriske tester at en med foreslåtte modeller enten bedre kan gjenopprette ødelagte bilder eller mer nøyaktig rekonstruere overflater sammenlignet med noen eksisterende modeller.

Personalia

Bin Wu er stipendiat i anvendt og beregningsorientert matematikk ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hans handler om bildebehandling. Arbeidet er gjennomført under veiledning av professor Xue-Cheng Tai og professor Talal Rahman.