Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Analyse av polymer injeksjon i porøse medier

Mohamed Adel Alzaabi disputerer 1.7.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Analysis of Polymer Injectivity in Porous Media".

Main content

Det overordnede målet innenfor petroleumsteknologi er å maksimere utvinningen av hydrokarboner fra petroleumsreservoarer. Under omstendigheter hvor konvensjonelle oljeutvinningsmetoder kommer til kort kan det være svært fordelaktig å iverksette økt oljeutvinning for å maksimere produksjonen. Polymer injeksjon er en av de viktigste metodene for å forbedre vanninjeksjon i olje reservoarer. Vann injeksjonen er forbedret med polymer tilsats i vannet ved at mer viskøs injeksjonsvæske gir bedre sveip av flømmet sone i reservoaret. Til tross for utbredt bruk gjenstår det fortsatt usikkerheter tilknyttet de ikke-Newtonske viskositetsegenskapene til polymerer ved strømning gjennom porøse medier. Polymerstrømmen ut fra injeksjonsbrønnen er imidlertid dominert av radiell strømning. Resultater fra de siste årene viser at polymeregenskapene kan være svært forskjellig om man betrakter lineær sammenlignet med radiell strømning i porøse medier. Årsaken til dette antas å være relatert til de tidsavhengige egenskapene til polymerløsninger. Denne avhandlingen tar sikte på å forbedre modelleringen av polymer ved radiell innstrømning i porøse bergarter. De tidsavhengige egenskapene til elastiske polymerløsninger har blitt demonstrert gjennom radielle strømningseksperimenter tidligere utført i denne forskningsgruppen og dette styrker modellering som en anvendt for radiell polymer injeksjon. Modellering og estimering av polymerinjektivitet for feltapplikasjoner er helt avhengig av nøyaktig prediksjon av in situ reologi. Avhandlingen viser at bruk av kompleks reologi gir en bedre beskrivelse av brønn innstrømning. Innvirkningen av kompleks reologi på brønntrykk ble klart demonstrert gjennom generiske simuleringsstudier på feltskala. Dette har også blitt bekreftet i analyser av nye felt tester. Arbeidet som har blitt gjort hjelper til med å gi retningslinjer for optimalisering av felt polymer injeksjon, og hvordan nye injeksjons- tester kan designes for å maksimere informasjon.

Personalia

Mohamed Alzaabi (f. 1990) er fra Abu Dhabi, De forente arabiske emirater. Han har en BSc-grad i Petroleum Engineering fra Petroleum Institute, Abu Dhabi (2013), og en MSc-grad i Petroleum Engineering fra Colorado School of Mines, USA (2017). Doktorgradsavhandlingen ble veiledet av professor Arne Skauge som hovedveileder, og Dr. Øystein Pettersen og Dr. Shehadeh Masalmeh (Abu Dhabi National Oil Company) som biveiledere.