Home
Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges)

News archive for Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges)

Det humanistiske fakultet har tre finalistar i konkurransen om å bli Senter for framifrå forsking. Alle tre vil få ei påskjønning frå fakultetet, uavhengig av om dei når heilt til topps.
UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.
Av 161 søknader blei SVT sin søknad Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges) plukka ut blant dei 36 som gjekk vidare til siste runde av utlysinga.
Forskningsrådet inviterer syv fagmiljøer ved UiB videre til runde to i utlysningen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF).
25 av de fremste fagmiljøene ved UiB ønsker å bli en del av Forskningsrådets SFF-ordning.