Home
Department of special collections 

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Flere av samlingene ved Manuskript- og librarsamlingen har opphav så langt tilbake som Bergens Museums opprettelse i 1825, og derfor er også enkelte av inngangene til de forskjellige samlingene, slik som kartotekkort eller kataloger, like gamle. I stor grad er disse overført til digitale plattformer, men hvis det er noe spesielt du ikke finner, ta kontakt.

Digitalisering
Dokumenter fra Manuskript- og librarsamlingen blir fortløpende digitalisert og publisert på visningsportalen Marcus.uib.no.

Vi digitaliserer både på forespørsel og ut fra egne prioriteringslister, men ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål rundt dette.

Bøker, plansjeverk og kart
Bøker, plansjeverk og kartsamlingen er søkbar i bibliotekets database Oria.

Hvis du ønsker å se en oversikt i Oria over alle bøkene i en enkelt samling kan du velge den aktuelle boksamlingen i Marcus, og så trykke på lenken til boklisten. Her kan du også bla i bøkene som er digitalisert innenfor hver enkelt boksamling.

Manuskriptsamlingen - Håndskrevne dokumenter og arkiver
Håndskrevne dokumenter og arkiver etter personer og foreninger mm. utgjør Manuskriptsamlingen. Den er organisert med løpenummer, såkalte manuskriptnummer. Manuskriptkatalogen refereres iblant også til som Hovedkatalogen. Denne vil med tiden være søkbar i Marcus, men foreløpig er det kun mulig å søke i Manuskript-katalogen som en pdf-fil: Manuskriptkatalogen. Det er også mulig å bla/søke i et personregister og emne- og stedsregister som henviser til manuskriptnummer i katalogen. Alle digitaliserte manuskripter ligger på nettsiden vår Marcus.uib.no.

Diplomsamlingen – rettslige aktstykker fra 1200- til 1800-tallet
Diplomsamlingen er per i dag under revisjon og de eldste diplomene kan nå sees samlet i Marcus. Den komplette oversikten over diplomene finner man i Diplomkatalogen.

Primærkilder fra middelalderen
En oversikt over primærkilder fra middelalderen finnes i Marcus. Fragmenter av middelalderdokument finnes både i bøker og som selvstendig registrerte dokument, en tilnærmet komplett oversikt finnes i Fragmentdatabasen, flere av disse er også presentert i Virtuelle handskrift.


Fag- og forskingshistoriske arkiv
Spesialsamlingen tar imot fag- og forskingshistoriske arkiv fra fagmiljøer og vitenskapelig ansatte ved UiB. Materialet blir en del av den overnevnte Manuskriptkatalogen. Det finnes mer detaljerte oversikter for enkelte manuskriptnumre. Ved spørsmål ta kontakt.

Teaterarkivet
Teaterarkivet som siden 1960-tallet har vært forvaltet av Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er nå i sin helhet overført til Spesialsamlingene. Teaterarkivets samlinger inneholder bl.a. teaterprogram, plakater, korrespondanse, noter, manuskripter, bilder, scenografi- og kostymeskisser. Ta kontakt ved henvendelser angående dette materialet.