Home
Department of special collections 

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Lesesalsreglement for brukerne av Spesialsamlingene

• Spesialsamlingenes materiale har stor kulturhistorisk verdi, derfor gjelder spesielle regler for bruk av dette materialet:

- Paraplyer, yttertøy og vesker skal ikke tas med inn på lesesalen.

- Alle brukere av UBs lesesalsmateriale skal være registrert som lånere i ALMA/Oria.

- Brukeren skal alltid registrere seg i gjesteboken med navn og lånenummer ved besøk på Manuskript- og Librarsamlingen.

- Brukeren skriver ut bestillingsseddel på det manuskript- og diplommaterialet som ønskes og leverer denne til lesesalsvakten.

- Vi henter kun frem 3 mapper pr. bruker til lesesalen om gangen. Brukeren skal bare åpne og gjennomgå èn mappe om gangen for å unngå at innholdet i mappene blandes. - Det er ikke tillatt å ta lesesalsmateriale ut av lesesalen.

-Spesialsamlingsmaterialet er ofte skjørt og uerstattelig og skal derfor behandles med største varsomhet. Dette innebærer:

- Det er ikke tillatt med mat og drikke på lesesalen.

- Materialer håndteres med rene, tørre hender eller med hansker.

- Kun blyant må brukes som skriveredskap. Tusj, kulepenn, fyllepenn etc. skal ikke ligge nær utlevert materiale. Ikke streker eller merker i arkivaliene.

- Bruk aldri arkivalier som underlag.

- Legg ikke oppslåtte protokoller oppå hverandre.

- Ikke fjern noe fra pakkene.

- Forsøk aldri å endre ordenen i pakkene.

- Avlever arkivaliene nøyaktig i samme stand som de var ved mottagelsen.

Hvis materialet er særlig sårbart eller verdifullt, bestemmer personalet bruk av ulike hjelpemidler for håndtering: pute, leseslynge, hansker, relevant underlag eller andre hjelpemidler.

Utlånt materiale skal hver dag innleveres med opplysning om at man er ferdig med dette, eller ønsker å bruke det videre. Hvis ikke slik opplysning blir gitt blir materialet returnert til magasinet.

Kopiering; ønsker man kopier av arkivmateriale, henvender man seg til lesesalsvakten som avgjør om kopiering kan skje uten skade for materialet. Prisen pr. kopi blir oppgitt av lesesalsvakten. Fotografering til privat bruk med digitalt kamera/ mobiltelefon må avklares med lesesalspersonalet i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke tillatt å bruke blitz og fotolamper. Bruk av kamerastativ må avklares.

Bergen, 1/2-2017

Bjørn-Arvid Bagge Universitetsbibliotekar