Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Nye klima-arkiv for Norge og havområdene omkring

Hilde Haakenstad disputerer 20.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Norway's marine and terrestrial climate mapped with dynamical downscaling".

Main content

For vind-energi-industrien, til dimensjonering av offshoreinstallasjoner, og for beredskaps- og samfunnsmessige tjenester trengs vær- og bølge-klima av høy kvalitet og nøyaktighet. Norges klima er gjennom dette PhD-arbeidet for første gang modellert med 3 km horisontal oppløsning med ikke-hydrostatisk dynamikk (NORA3). Arbeidet omfatter også et tidligere klima-arkiv med 10 km horisontal oppløsning (NORA10EI). NORA3 validerer svært godt i form av vind, temperatur og bølgehøyde og ikke minst døgn-nedbør. NORA3 egner seg også godt til ekstremvær-analyse. Arbeidet omfatter dynamisk nedskalering og baseres på bruk av dagens numeriske værvarslings- og bølgemodeller. Siden modellområdene er begrenset, trenger de pådriv fra en ytre modell. Pådrivet til nedskaleringene er tatt fra ECMWFs (the European Centre for Medium-range Weather Forecasts) nyeste reanalyser, henholdsvis ERA5 og ERA-Interim. Disse benytter avansert data-assimilasjon og en koblet atmosfære-bølgemodell for å beskrive atmosfærens tilstand, men har en betydelig grovere oppløsning (hhv ca 30 km og 80 km). I NORA3-arkivet er det brukt en ikke-hydrostatisk numerisk værvarslings-modell hvor dyp-konveksjon inngår i de prognostiske beregningene. Til sammenlikning er NORA10EI produsert med en hydrostatisk modell hvor (grunn og dyp) konveksjon er parametrisert. Parametriseringen er nødvendig når ikke prosessen kan oppløses på den skalaen som benyttes. Da må prosessen beskrives på subgridskala med parametere som kun inngår i parameteriseringspakken, og tilbakemeldingen til dynamikken gir et oppsummerende bilde på prosessene innenfor gitter-ruten. ECMWFs ERA5 er et avansert reanalyse-arkiv. På tross av dette er oppløsningen for grov til å gi tilstrekkelig god informasjon som kreves, spesielt i komplekst terreng. NORA3 viser forbedret kvalitet sammenliknet med de hydrostatisk-genererte hindcast-arkivene, og er av betydelig høyere kvalitet over land og i kystsonen.

Personalia

Jobbet som forsker ved Meteorologisk Institutt i Oslo siden 1998. Veiledere er Øyvind Breivik, Harald Schyberg og Birgitte R. Furevik. Tok cand.scient-graden i meteorologi ved UiO i 1997 og jobbet som forsker ved SMHI i 1997. Hadde en 20% stilling ved NILU under cand. scient.-graden. Har jobbet med klimamodellering, spredningsmodellering og numerisk værvarslingsmodeller.