Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Maskinlæringsmetoder for høydimensjonale GWAS

Muhammad Ammar Malik disputerer 24.8.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Machine learning approaches for high-dimensional genome-wide association studies".

Main content

I denne doktorgradsavhandlingen:

  • Vi observerte at noen genetiske varianter forklarer en høy andel av variasjon i genomomfattende genuttrykk.
  • For å identifisere hvilke egenskaper som påvirkes av disse variantene, utforsket vi maskinlæringsmetoder for genetisk analyse av høydimensjonale fenotypiske data.
  • Funnene våre hjalp til med å identifisere genomiske varianter som har en effekt på et stort antall høydimensjonale fenotypiske egenskaper, som genuttrykk og hjerneavbildningsfunksjoner.
  • Vi viste at ikke-lineære metoder (f.eks. Random Forests) også kunne brukes med det formål omvendt genotypeprediksjon.
  • Resultatene våre viste at de genetiske variantene identifisert av ikke-lineære maskinlæringsmetoder som tilfeldig skog var forskjellige fra variantene identifisert av lineære metoder.
  • Vi observerte at funksjonsviktigheter i maskinlæringsmodeller kan brukes til å identifisere biologisk relevante variant-egenskapsassosiasjoner.

Personalia

Ammar er fra Pakistan. Han har en bachelorgrad i elektronikkteknikk fra Karachi Institute of Economics & Technology (KIET), Pakistan, og en mastergrad i datateknikk fra Chosun University, Gwangju, South Korea. Doktorgradsavhandlingen er utført ved Computational Biology Unit (CBU) i institute for informatikk (II) under veiledning av Prof. Tom Michoel (CBU, II), og medveiledning av Prof. Inge Jonassen og Prof. Alexander Lundervold (Høgskulen på Vestlandet HVL).