Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos mennesk

Joel Manyahi disputerer 26.8.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Molecular characterization of antibiotic resistant bacteria in newly HIV diagnosed adults in a community setting in Tanzania. Implications for infection prevention and control in HIV".

Main content

Mennesker som lever med HIV-infeksjon har økt risiko for mange typer infeksjoner, og om de er bærere av antibiotikaresistente bakterier kan disse gi infeksjoner som er vanskelige å behandle.

Manyahi har studert bærerskap av antibiotikaresistente bakterier hos 595 personer som nylig hadde fått påvist HIV i Dar es Salaam, Tanzania. En tredjedel av deltagerne var bærere av tarmbakterier med utbredt resistens (ESBL). Disse bakteriene kan gi livstruende infeksjoner og er svært vanskelig å behandle, ettersom de er motstandsdyktige mot mange ulike antibiotika. Nylig antibiotikabruk og dårlig immunforsvar (lavt CD4 tall) var risikofaktorer for bærerskap med disse bakteriene.

En av deltagerne hadde en E. coli-bakterie resistent mot nesten alle antibiotika som finnes (metallobetalaktamase). Infeksjoner med denne bakterien er nærmest umulig å kurere i Tanzania uten tilgang til sisteskanse reservemedisiner. Det er særlig urovekkende at resistensgenene sitter på plasmider som gjør at resistensen lett kan spre seg til andre bakterier.

Pneumokokker er en vanlig årsak til lungebetennelse og farlige infeksjoner som hjernehinnebetennelse og blodforgiftning (sepsis). Manyahi fant at 74% av pneumokokker fra nesen til personer med HIV i Tanzania var motstandsdyktige mot penicillin, den viktigste medisinen mot lungebetennelse.

Fire prosent av de HIV-positive studiedeltakere var bærere av stafylokokkbakterier resistente mot de viktigste antibiotikaene (meticillin-resistente gule stafylokokker, forkortet MRSA).

Årsaken til at så mange deltagere hadde antibiotikaresistente bakterier i tarm og nese kan være at personer som lever med HIV har redusert immunforsvar, at de bruker mer antibiotika enn andre og at de oftere er i kontakt med helsevesenet der de kan smittes med resistente bakterier. Funnene minner om hvor viktig det er med tiltak for å begrense spredningen av antibiotikaresistente bakterier, særlig hos sårbare grupper som personer som lever med HIV.

Personalia

Joel Manyahi er lege og mikrobiolog. Han er ansatt som forsker og lektor ved Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Dar es Salaam, Tanzania. Forskningen hans har fokusert på antibiotikaresistens, et av vår tids største helseproblemer. Han tar doktorgraden på antibiotikaresistente bakterier hos personer som lever med HIV i Tanzania.