Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Oppskalering av medisinsk visualisering

Eric Mörth disputerer 2.9.2022 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Oppskalering av medisinsk visualisering”.

Main content

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene, og med økende gjennomsnittsalder på Island, øker også antallet diagnoser av gynekologisk kreft. Moderne bildeteknikker er et viktig verktøy for å vurdere svulster, og fører til en økende mengde og flere kilder til bildedata som radiologer må tolke. I tillegg til antall avbildnings-modaliteter øker også antallet pasienter, noe som betyr at visualiseringsløsninger må skaleres opp for å møte den økende kompleksiteten til multimodale data og dataene fra flere pasienter.

Avhandlingen handler om oppskalering av disse dimensjonene i interaktiv medisinsk datavisualisering. Først presenterer vi nye metoder til å oppskalere visualisering av flere modaliteter. Vi introduserer en visualiseringsteknikk  som kan vise data fra flere modaliteter i en bildeseksjon. Dette lar radiologer utforske dataene effektivt uten å måtte bruke flere side-ved-side-vinduer. I neste trinn utviklet vi en analyseplattform ved å bruke "radiomisk tumorprofilering" på ulike bildemodaliteter for å analysere kohortdata og finne nye biomarkers fra bilder. Vi har i tillegg utviklet  en teknikk som kan brukes til å analysere svulst i multimodale bildedata i en tilnærming basert på hierarkisk clustering. Som en kontrast til bidragene som allerede er fremhevet, fokuserer vårt siste bidrag, ScrollyVis, hovedsakelig på visuell kommunikasjon av vitenskapelig informasjon . Vi gjør det mulig å skape dynamiske og vitenskapelige «scrolytelling»-opplevelser for spesifikke eller generelle målgrupper.

Personalia

Eric Mörth ble født i 1993 i Burgenland, Østerrike. Han mottok sin første mastergrad i medisinsk informatikk fra det medisinske universitetet i Wien i 2018 og sin andre mastergrad i biomedisinsk ingeniørfag fra det tekniske universitetet i Wien i 2019. Doktorgradsavhandlingen ble utført ved visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk og ved Mohn Medical Imaging and Visualization Centre under tilsyn utført av Noeska Natasja Smit og Stefan Bruckner.