Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Kommunikasjon mellom immunsystemet og kreftceller

Helene Hersvik Aarstad disputerer 16.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The cytokine network in cancer patients".

Main content

Hvert år rammes ca. 800 personer i Norge av kreft i slimhinnene i hode/hals-området. Omtrent samme antall mennesker får nyrekreft. Kirurgi, stråling og cellegift kurerer mange pasienter, og immunbehandling benyttes i økende grad. Tilbakefall eller uakseptable bivirkninger er dessverre et problem for mange pasienter, og bedre prognostiske verktøy er ønskelig, slik at behandlingen i større grad kan individualiseres. Begge kreftformene er knyttet til kronisk betennelse og aktivering av immunsystemet. Interleukin-6 (IL-6) er både en viktig regulator av immunreaksjoner/betennelser, men også en vekstfaktor for mange ulike krefttyper. IL-6 har vist seg å være en viktig prognostisk markør for ulike kreftsykdommer.

I avhandlingen inngår fire arbeid der man undersøker hvordan kreftsykdom forårsaker betennelser, og spesielt betydningen av IL-6 for betennelser i svulster ved hode/hals- og nyrekreft. I to av arbeidene ser man at tumorceller regulerer immuncellers mulighet til å produsere IL-6, og at nivåer av IL-6 kan være med å forutsi langtidsoverlevelse for pasienter med hode/hals-kreft. Sammen med i hvilken grad immunsystemet er aktivert, kan IL-6 også forutsi hvilke pasienter som har best mulighet for overlevelse blant dem med hode/hals-kreft. I de to andre artiklene har man kartlagt variasjonen av IL-6 sammen med andre signalmolekyl (cytokiner) i blodet hos hode/hals- og nyrekreftpasienter. Basert på profiler av disse signalmolekylene, ser man at pasientene kan deles inn i forskjellige undergrupper, som har ulike muligheter for sykdomsfri langtidsoverlevelse.

Hovedfunnet i arbeidet er at tegn til kreft-indusert aktivering av immunsystemet ved hode/hals- og nyrekreft påvises spesielt hos pasienter med økt risiko for redusert mulighet til sykdomsfri langtidsoverlevelse. Bruk av slike immunmarkører fra blod gir videre informasjon om prognose som bør kunne innlemmes i en mer skreddersydd kreftbehandling for disse pasientgruppene.

Personalia

Helene Hersvik Aarstad (f. 1991) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB) inkludert Forskerlinjen. Arbeidet med PhD-avhandlingen er utført ved Klinisk institutt 2 på UiB. Hovedveileder for avhandlingen har vært overlege, PhD Tor Henrik Anderson Tvedt med professor Øystein Bruserud, professor Christian Beisland og førsteamanuensis Stein Lybak som biveiledere.