Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Høyenergetisk stråling fra lyn

Chris Alexander Kallevik Skeie disputerer 3.10.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Aircraft and spacecraft observations of high-energy radiation associated with lightning leaders".

Main content

Det har lenge vært tenkt at det er en sammenheng mellom lyn og stråling fra tordenskyer, men ikke før i 2001 ble det vist at lynet selv kan danne strålingen. Stråling er observert under forskjellige faser av lynet, og består av røntgen og gammastråling. I sitt doktorgradsarbeid har Skeie kartlagt observasjoner av stråling fra lynnedslag fra fly, som ble brukt sammen med datamodeller for å definere flere egenskaper av en fase av lynet kalt "recoil leader". Forskningen er en av de første som definerer begrensninger på disse recoil leaderne basert på observasjoner av røntgenstråling. Studiet er også en av få som rapporterer observasjoner av røntgenstråling fra fly, siden de store flykampanjene på 60-80-tallet. Videre har Skeie jobbet med analyse av Jordiske gammaglimt (Terrestrial Gamma-ray Flashes), som er korte og intense utbrudd av gammastråling som også er assosiert med lyn. Jordiske gammaglimt er det mest intense strålingsfenomenet som naturlig oppstår på jorden. Disse gammaglimtene er så energiske at de kan bli observert fra verdensrommet av satellitter som går i bane rundt jorden. For sin forskning har Skeie brukt observasjoner av gammaglimt fra Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) instrumentpakken ombord den internasjonale romstasjonen. Over 200 observasjoner av jordiske gammaglimt sammen med optiske lysmålinger fra lyn ble brukt til å kartlegge og bestemme når under lynprosessen de jordiske gammaglimtene blir dannet. Resultatet viser at de jordiske gammaglimtene blir dannet i starten av lynprossessen, og blir dannet før eller på likt med det optiske lyssignalet fra lyn. Sekvensen av gammaglimt og optisk signal fra lyn er viktig for å forstå den fysiske prosessen som danner gammaglimtene. Prosjektene har bidratt til å få en bedre forståelse for de eksotiske og kompleske fenomenene, jordiske gammaglimt og lyn!

Personalia

Chris Alexaner Kallevik Skeie (f. 1987) er oppvokst i Tysvær i Rogaland. Chris har en mastergrad i romfysikk fra Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen (2018), og i 2018 Startet han en stipendiatstilling innen romfysikk ved Universitetet i Bergen og Birkeland Centre for Space Science som er et senter for fremragende forskning. Hovedveileder har vært prof. Martino Marisaldi (BCSS, IFT) og medveileder har vært doktor Nikolai Lehtinen (BCSS, IFT).