Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hva er sammenhengen mellom logikk og korrekt resonnering?

Sindre Olaussen Søderstrøm disputerer 30.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Inference and Logical Implication".

Main content

Det er flere måter å danne seg oppfatninger om verden på. Vi kan tilegne oss informasjon ved for eksempel å lese vitenskapelige tidsskrifter, snakke med andre eller å bruke vårt sanseapparat. Vi kan også danne oss oppfatninger om verden ved å ta utgangspunkt i informasjon vi allerede har, og på bakgrunn av dette resonnere oss frem til hva annet som derfor må være tilfelle. Alternativt hva annet som ikke kan være tilfelle.

Det er rimelig å anta at kun visse resonneringsmønstre er korrekte, og en sterk tradisjon hevder at studiet av logikk gir den riktige avgrensningen. Søderstrøm argumenterer for at dette på ingen måte er åpenbart. Vi har liten grunn til å hevde at logikk er studiet av korrekt resonnering. Faktisk er det slik, hevder Søderstrøm, at valget av en logisk teori er avhengig av mer fundamentale slutningsregler.

For å komme frem til dette resultatet gjør Søderstrøm en grundig analyse av hvordan vi skal forstå hva en slutning er for noe. En slutning er en psykologisk prosess, mens en logisk implikasjon er en relasjon mellom innholdet i setninger. Ved å gjøre den konseptuelle distinksjonen mellom en slutning og en implikasjon, argumenterer Søderstrøm for at vi er i stand til å løse fundamentale problemer i logikken selv. Blant annet viser han hvordan vi da er i stand til å drive med teorivalg i logikk uten at dette involverer å benytte seg av de samme logiske reglene man forsøker å rettferdiggjøre. Søderstrøm viser også hvilke betingelser som må ligge til grunn for at man skal være berettiget til å utføre en logisk slutning, og hvordan slike slutninger kan gi oss ny kunnskap om verden.

Personalia

Sindre Olaussen Søderstrøm (f. 1990) har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen (2016). Arbeidet med doktorgradsavhandlingen har vært finansiert av Norges forskingsråd, og er en del av det større prosjektet anti-eksepsjonalisme om logikk med professor Ole Thomassen Hjortland som prosjektleder og hovedveileder. Pål Fjeldvig Antonsen har vært biveileder.