Home
UiB strategy work 2023–2030

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Innspill til ny strategi:

Digitalt dialogmøte for fakultetene

Vil du holde deg oppdatert på arbeidet med UiBs strategi for 2023-2030? Fakultetene inviteres til digitale allmøter.

Main content

14. oktober er alle studenter og ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design, Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet invitert til digitalt allmøte.

Prorektor Pinar Heggernes, leder av arbeidsgruppen, vil orientere om sentrale punkter i strategiprosessen. Dekanene ved de aktuelle fakultetene stiller også.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål på forhånd og i chat under møtet. Det vil også være mulig å stille spørsmål anonymt.

Her finner du lenke til allmøtet.

Vel møtt!