Home
Department of special collections 

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Konferanse

Spesialsamlingskonferansen

Ved landets ulike bibliotek (folke-, universitets- og organisasjonsbibliotek) finnes det mange spesialsamlinger og arkiver – de kan bestå av håndskrifter og fotografier, tegninger og sjeldne trykk, musikk og andre audiovisuelt materiale; eller de kan være tematiske med fokus på lokalhistorie og andre fagfelt. Spesialsamlingskonferansen ble gjennomført i 2019, med den hensikt å gjøre dette til en gjentagende konferanse. Planleggingen ble satt på pause under pandemien. Oppdatert informasjon vil i fremtiden bli lagt ut her og delt i sosiale medier.

Banner med fire panel som viser gjenstander fra samlingene, slik som bøker, fotoapparat, pensko og kartotekskuff - utsnitt fra Spesialsamlingenes vindusutstilling 2019
Photo:
Morten Heiselberg

Main content

Imens vi venter på nyheter om neste spesialsamlingskonferanse kan det være interessant med et tilbakeblikk på det faglig spennende innholdet fra konferansen i 2019:

Om konferansen "Spesialsamlinger i bibliotekene, 2019".

Alle abstracts finner du her.

Se videoopptak av konferansen - 11. og 12. desember 2019.