Home
POLYFON Knowledge Cluster for Music Therapy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Polyfon deler ut formidlingsstøtte

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi lyste tidligere i vinter ut midler til formidlingsprosjekt etter søknad. Nå er støttemottakerne for våren 2023 offentliggjort.

[ID] Bildet viser to personer i naturen som taler og bruker kropsspråk
Formidlingsstøtte
Photo:
Priscilla Du Preez / Unsplash

Main content

Polyfon gratulerer følgende prosjekter, som tildeles formidlingsstøtte:

NORCE, ved GAMUT og forskerne Vigdis Sveinsdottir og Christian Gold, mottar støtte til et åpent seminar 26. april (i Bergen), om musikkintervensjoner for demens og depresjon i eldreomsorgen:

Søknaden springer ut av det internasjonale prosjektet MIDDEL. Målgruppa er forskere og studenter, ansatte i sykehjemsetaten og i Kompetansesenter for demens i Bergen kommune, pårørende og allmennheten. Seminaret vil skje i etterkant av MIDDELs siste forskersamling.

Norges musikkhøgskole ved førsteamanuensis Tone Sæther Kvamme  mottar støtte til et prosjekt med tittelen «Veileder for etablering og ledelse av kor med mennesker med demens»:

Kvamme mottar støtte til utvikling av en veileder til kommuner og instanser som ønsker å etablere kor-tilbud for personer med demens. Bakgrunnen er den interesse som er skapt etter NRKs dokumentarserie «Demenskoret» tidligere i vinter. Nasjonalt har initiativ for å starte kor for mennesker med demens økt drastisk og forskerne ved NMH ønsker å støtte slike kor med sin faglige kompetanse. Veilederen skal gi et bilde på kva som trengs for å etablere og drive et kor på en god måte, hvem det er nyttig å samarbeide med, hvordan et tilbud kan forankres demens- og musikkfaglig, osv. Målgruppa er bred og omfatter musikkterapeuter, musikkpedagoger, musikkutøvere og dirigenter, i samarbeid med helsepersonell, frivillige og andre som er involverte i oppstart og drift av slike kor. I utvikling av veilederen, ønsker søker å samarbeide med organisasjoner som Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk forening for musikkterapi og kunnskapsklynga Polyfon.

Helse Bergen og Griegakademiet, UiB, ved musikkterapeut Øystein Lydvo og musikkterapeut og førsteamanuensis Lars Tuastad, mottar støtte til formidlingsprosjektet «Musikkminner»:

Søknaden springer ut av et personlig møte med to tidligere lærere ved musikkterapistudiet. Begge er rammet av alvorlig sjukdom, samtidig som dette har åpnet opp for nye former for musikkerfaring. Søkerne ønsker å dokumentere prosessen og erfaringene ved å utarbeide en artikkel for tidsskriftet Musikkterapi, der foto og film anvendes som en del av dokumentasjonen. Søknaden er orientert mot et tema som går på tvers av arbeidsfelt og som handler om hva musikken kan bety for musikkterapeuten i møtet med egne livsutfordringer.

Polyfon ønsker lykke til med alle de gode formidlingsprosjektene!