Home
POLYFON Knowledge Cluster for Music Therapy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Erfaringspanel

Erfaringspanelets arbeid

Polyfons Erfaringspanel består av brukere av musikkterapi, pårørende og erfaringskonsulenter fra ulike deler av landet. Også brukerorganisasjoner er representerte. Les om de oppgavene Erfaringspanelet har prioritert å arbeide med det siste året.

Polyfons erfaringspanel
Photo:
Brynjulf Stige, UiB

Main content

Erfaringspanelet er et rådgivende organ som skal representere og synliggjøre erfaringsperspektivet i Polyfon. Panelet har to representanter i klyngas styringsgruppe og medlemmer fra panelet er bl.a. involvert i klyngas arbeid med forsking og formidling. Etter en krevende periode på grunn av pandemien, starta panelet opp igjen arbeidet sitt i mai i fjor. Siden da har panelet og dets medlemmer engasjert seg på flere måter. Her er noe av det panelet har initiert, deltatt i og/eller satt på sakskartet det siste året: 

  • Rundebord om brukermedvirkning under Jubileumskonferansen til Norsk forening for musikkterapi 

  • Innlegg og musikalsk innslag under Alrekdagene  

  • Opptreden under Polyfon-konserten (Gjenklang og Rockovery) 

  • Parallellsesjon om brukermedvirkning under Polyfon-konferansen 

  • Initiativ til foredrag om musikkterapi for barn med nedsatt hørsel (HLF – Hørselshemmedes landsforbund var arrangør) 

  • Initiativ til foredrag om musikkterapi ved smerter og demens (Senioruniversitet Bergen U3A var arrangør) 

  • Innspill til musikkterapiutdanningen ved Griegakademiet, i forbindelse med 5-års evalueringen av studiet 

  • Deltakelse i Polyfons strategiarbeid, bl.a. med to representanter i klyngas strategigruppe 

  • Drøfting av og deltaking i ulike forskningsprosjekter 

  • Samarbeid med Monika Geretsegger (GAMUT, NORCE) om hennes presentasjon om brukermedvirkning i forsking under den 17. verdenskongressen i musikkterapi 

I tillegg til disse konkrete aktivitetene, har Erfaringspanelet og dets medlemmer engasjert seg i flere viktige diskusjoner, bl.a. om behovet for økonomiske midler til brukermedvirkning i prosjekter og om verdien av mangfold, der panelet bl.a. har framheva at det burde være mer fokus på minoriteter i klyngesamarbeidet.