Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Aktivistforløp blant syrere i eksil

Amany Selim disputerer 15.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Activism Across Time and Place: A Study of Syrian Activists’ Trajectories in Berlin and Oslo".

Main content

Temaet for avhandlingen til Selim er aktivisme blant syrere i eksil. Hun utforsker hvordan aktivistforløpene tar form i tid og rom. Et særlig fokus rettes mot syrere som engasjerte seg i opprøret i 2011 og deres aktivisterfaringer mens de er i eksil. Temaet undersøkes i et komparativt perspektiv, hvor Oslo og Berlin, to distinkte eksilkontekster, adresserer vekselvirkningene mellom sted og ulike aktivistforløp.

Avhandlingen består av tre artikler som viser hvordan en kontekstualisert tilnærming til aktivistforløp gir innsikt i hvordan aktivister forblir engasjert og hvordan engasjement kan endre seg eller ebbe ut. For det første viser studien hvordan eksilkontekster bidrar til forskjellige forløp ved å tilby ulike miljøer for aktivistenes tidligere liv. For eksempel fortsatte mange av syrerne i Berlin sin aktivisme på vegne av Syria, mens mange av syrerne i Oslo beveget seg bort fra denne formen for aktivisme. For det andre viser studien hvordan aktivisterfaringene fra Syria spiller en nøkkelrolle i hvordan deltakernes erfaringer utvikler seg i eksil og bidrar til ulike former for engasjement. Avhandlingen bidrar til kunnskap om aktivisme i sammenhenger der det er svært høy grad av undertrykkelse, og argumenterer for at disse kontekstene har innvirkning på aktivistenes politiske sosialisering. Analysene indikerer også at erfaring med aktivisme kan bidra til integreringsprosessen for aktivister i eksil.

Personalia

Amany Selim har en mastergrad i Euro-middelhavs relasjoner med spesialisering i migrasjonsstudier fra Università Ca' Foscari og L'université Paul-Valéry-Montpellier. Hennes doktorgradsprosjekt har blitt utført på Sosiologisk institutt ved Universitet i Bergen som en del av forskningsprosjektet IMEX, ledet av Susanne Bygnes. Veiledere er professor Susanne Bygnes (UiB) og Mette Andersson (UiO).