Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Strålevern av operatør ved røntgenveiledete hjerteprosedyrer

Cedric Davidsen disputerer 22.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Operator radiation exposure in cardiac catheterization".

Main content

Stadig flere pasienter med sykdom i kransårer og hjerteklaffer behandles med minimalt invasive teknikker, og unngår store åpne kirurgiske inngrep. Under disse prosedyrene står hjertelegen ved siden av pasienten og styrer katetere, ballonger og stenter inni pasienten ved hjelp av røntgenstråling.

Nytten for pasienten og samfunnet er stor, men baksiden av medaljen er at invasive kardiologer er en av yrkesgruppene som er mest utsatt for ioniserende stråling på jobb. Gjentatt stråleeksponering er i seg selv skadelig og gir økt risiko for blant annet kreft, hud- og øyesykdommer. I tillegg må personale ha på seg beskyttende blyklær som veier oppimot 10kg noe som fører til kne- hofte- og ryggproblemer over tid.

Forskningsprosjektet har hatt som mål å redusere stråleeksponering til operatører under røntgenveiledete prosedyrer.

Som første ledd ble stråledoser til pasient og hjerteleger ved Haukeland Universitetssykehus i perioden 2013-2019 kartlagt. 21 500 prosedyrer ble analysert og viste en reduksjon i stråledoser til pasienten på nesten 40%, der oppgradert røntgenutstyr var en viktig bidragsyter. I samme periode ble operatørdosen redusert med ytterligere 30% (totalt 70%) som følge av forbedret stråleverntiltak.

Neste steg var å utvikle en ny strålebeskyttelse for å redusere ytterligere stråling til operatør. Resultatet ble en ny type fleksibel blymatte som legges oppå pasienten og beskytter operatøren for spredt stråling. Denne ble først validert i et eksperimentelt oppsett, så i en klinisk studie som viste en 84.4% reduksjon i stråledose til operatør.

Forskningsprosjektet viser at det er mulig å redusere operatørdosen betydelig med moderne røntgenutstyr og godt strålevern. På verdensbasis utføres mange millioner røntgenveiledete prosedyrer årlig og resultatene er viktig i internasjonal sammenheng. I framtiden kan kanskje operatører bruke lettere blyklær og til og med unngå blyklær helt.

Personalia

Cedric Davidsen er lege og spesialist i hjertesykdommer. Han ble cand. med i 2007 ved Universitet i Liège i Belgia. Etter å ha arbeidet ved indremedisinsk avdeling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus begynte han ved Haukeland i 2013 og ble spesialist i indremedisin og hjertesykdommer i 2017. Siden 2017 har han kombinert forskning og klinisk arbeid som overlege innen invasiv kardiologi med Vegard Tuseth som hovedveileder.