Home
The Christie Conference

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Program for Christiekonferansen 2011

Main content

Tid: Onsdag 27. april 2011, 09.00-16.00

Stad: Peer Gynt Salen, Grieghallen, Bergen

Konferansier: Siri Lill Mannes, partnar i SpeakLab

Kl 8.30 – 9.00: Kaffi og registrering

OPNING

Christiekonferansen er den viktigaste regionale arenaen for samhandling mellom akademia og det omkringliggande samfunn. Perspektivet for årets konferanse er: Universitetet i Bergen – eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet utanfor hovudstaden. Kva for moglegheiter og utfordringar gir det for Bergen, Vestlandet og Noreg?

Kl 9.00 – 9.05: Kortfilm          

Kl 9.05 - 9.15: Offisiell opning av konferansen
Ved rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen

SESJON 1: DET INTERNASJONALE FORSKINGSUNIVERSITETET

Universitetet i Bergen er rangert som nummer 135 på Times Higher Educations siste liste over verdas fremste universitet. Kva inneber ei slik rangering? Fleire av dei beste universiteta i rankinga er ikkje hovudstadsuniversitet. Kva fordelar og ulemper gir avstanden til landets maktsentrum?

Kl 9.15 – 9.40: University Rankings – who cares - why care?

Kva inneber det at Universitetet i Bergen scorar høgst av universiteta i Noreg på Times Higher Education-rankinga? Kva typar universitet gjer det bra? Er det nokon skilnad mellom hovudstadsuniversitet og andre universitet?

Innlegg ved redaktør Phil Baty, Times Higher Education   

Kl 9.40 - 10.05: 600 års erfaring i verdstoppen

Universitetet i Lund har 600 års erfaring som akademisk læresete og har ein profil som liknar Universitetet i Bergen. Det er eit universitet som ligg utanfor landets hovudstad og markerer seg sterkt internasjonalt.

Innlegg ved rektor Per Eriksson, Universitetet i Lund

SMAKEBITAR FRÅ FORSKINGA VED UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetet i Bergen er eit breiddeuniversitet, med forsking og utdanning innan ei rekke universitetsdisiplinar. I vrimlearealet utanfor Peer Gynt Salen presenterer fagmiljø frå Universitetet samarbeidsprosjekt saman med eksterne aktørar.

Kl 10.05 - 10.35: Vrimling i området utanfor Peer Gynt Salen

SESJON 2: FRAMTIDAS KOMPETANSEBEHOV

Kvart år fullfører omlag 2500 studentar utdanningar ved Universitetet i Bergen og er klare for arbeidsmarknaden. Korleis ser omverda på kandidatane frå Universitetet i Bergen? 

Kl 10.35 – 11.05: Presentasjon av resultata frå undersøkinga Kompetanse 2020

Ved administrerande direktør Jostein Ryssevik, Ideas2Evidence

Intervju med viserektor Kuvvet Atakan, Universitetet i Bergen

Kl 11.05 – 11.45: Debatt om kva Universitetet i Bergen betyr for vår region og kva universitetet kan gjere for å styrke samhandlinga med omverda.   

I panelet:

 • Dagleg leiar Alfred Bjørlo, Måløy Vekst
 • Forbundsleiar Agnete Haaland, Norsk Skodespelarforbund
 • Administrerande direktør Alf Hildrum, TV2
 • Rektor Lin Holvik, Nordahl Grieg vidaregåande skule
 • Avtroppande Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen, Konkurransetilsynet
 • Dagleg leiar Harald Schjelderup, Kavlifondet          

CHRISTIEPRISEN

I samband med Christiekonferansen deler Universitetet i Bergen ut Christieprisen. Prismottakarar skal gjennom arbeidet sitt ha medverka til å fremje eller synleggjere universitetets sentrale rolle i samfunnsutviklinga. Prisen kan gå til einskildpersonar eller til fagmiljø ved universitetet. Han kan også gå til einskildpersonar, grupper, institusjonar, verksemder eller organisasjonar innan forsking, kultur, nærings- og samfunnsliv utanfor universitetet. Føremålet med prisen er å vise verdien av samhandling mellom universitetet og omverda, og korleis forsking og utdanning bidrar til nyskaping i kultur-, nærings- og samfunnsliv.

Kl 11.45 - 12.00: Utdeling av Christieprisen

Ved universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen

MATPAUSE

Kl 12.00 – 13.00

Lunsj i spissen på Grieghallen * Kaffi i vrimlearealet utanfor Peer Gynt Salen Meny: Vestlandsbuffet  

SESJON 3: FORSKINGSFRONTAR VED UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetet i Bergen er leiande på ei rekke forskingsområde, og fire forskarar vil i denne sesjonen gje eit innblikk i dagsaktuell forsking ved Universitetet.

Kl 13.00 – 14.00

Studiar av sjeldne sjukdomar gir oss ny kunnskap om immunsystemet
Ved forskar Anette Susanne Bøe Wolff, Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen

 

Juss som kultur
Ved professor Jørn Øyrehagen Sunde, Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Sjuk av sjukefråvær? Vegen ut av dei onde sirklane
Ved postdoktor Silje Endresen Reme, Harvard School of Public Health

Grunnforsking som fundament for nyskaping og kommersialisering - moglegheiter og utfordringar

Ved professor James Lorens, Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen

INNSLAG FRÅ BERGENFEST

Kl 14.00 – 14.20

SMAKEBITAR FRÅ FORSKINGA VED UNIVERSITETET I BERGEN

Dagens siste sjanse til å gjere seg kjent med fagmiljøa sine samarbeidsprosjekt på standane i vrimlearealet utanfor Peer Gynt Salen.

Kl 14.20 – 14.40: Vrimling i området utanfor Peer Gynt Salen

SESJON 4: UNIVERSITETET I BERGENS ROLLE I NOREG

Universitetet i Bergen er også eit internasjonalt anerkjent breiddeuniversitet. Kva betyr det for Noreg å ha eit universitetet utanfor hovudstaden i ein slik posisjon? Og kva forventningar kan då ulike aktørar i samfunnet ha til Universitetet i Bergen?

kl 14.40 – 15.10: Kva betyr det for Noreg å ha eit universitetet utanfor hovudstaden som er i internasjonal toppklasse?

Innlegg ved statsråd Trond Giske, Nærings- og handelsdepartementet     

Kl 15.10 – 15.50: Debatt: Dei norske forskingsuniversiteta har hatt ei viktig rolle i å utvikle dagens Noreg. Kva rolle kan forskingsuniversiteta generelt, og Universitetet i Bergen spesielt, ha i å utvikle framtidas Noreg?          

I panelet:

 • Fagpolitisk ansvarleg Ingrid Foss Ballo, Norsk studentorganisasjon
 • Professor Anne Lise Fimreite, Universitetet i Bergen
 • Administrerande direktør Arvid Hallén, Noregs forskingsråd
 • Styreleiar Ole Eirik Lerøy, Marine Harvest
 • Byrådsleiar Monica Mæland, Bergen kommune
 • Professor Victor Norman, Norges Handelshøyskole

Kl 15.50 – 16.00  Avslutning

Her kan du melde deg på Christiekonferansen 2011
(Dersom du har fått tilsendt invitasjon i e-post ber vi deg om å nytte påmeldingslenka i e-posten)
Påmeldingsfrist: 27. mars

Sist justert: 29. mars 2011